Trots rådande konjunktur planerar mer än hälften av de svenska turistföretagen för investeringar inom de närmaste tolv månaderna. Det visar en enkätundersökning som Öhrlings PricewaterhouseCoopers gjort i samarbete med näringslivsorganisationen Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS).

Enligt undersökningen ser företagarna optimistiskt på den egna ekonomiska utvecklingen. 19 procent planerar för nyanställningar.

Enligt Mats Niss Jonsson, branschansvarig för rese- och turistnäringen vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers, råder det närmast högkonjunktur inom turistnäringen.

– Jag är inte förvånad över att mer än hälften av företagen ser optimistiskt på den egna utvecklingen under de kommande tolv månaderna, säger Mats Niss Jonsson.