Innehåll

Balans nr 4 2009

Noteringar: På linjen

Berit Hernström, auktoriserad revisor, har tilldelats medalj i 8:e storleken i Serafimerordens band för förtjänstfulla insatser som revisor inom Hovstaterna.

Hur länge var du revisor inom Hovstaterna?

– Jag har under cirka 25 år varit revisor i ett antal stiftelser och fonder inom Hovstaterna.

Vad var speciellt med uppdraget?

– Revisionen har självfallet utförts precis som hos alla andra kunder men tystnadsplikten har omfattat även samtalen runt kaffebordet och all granskning har utförts av mig personligen. Miljön som revisionen utförts i har onekligen varit annorlunda. Först och främst den unika slottsmiljön med nötta trappsteg, gamla dubbeldörrar, slitna stora stenar på urgamla golv, vackra statyer, utsökta tavlor, sprödklingande klockor som dras upp för hand, och rum som alla har sin historia som också är en del av Sveriges historia.

– Men även själva uppdragen har varit speciella med sin anknytning till skeenden i Sveriges förflutna. Stiftelser har bildats genom fastighetstransaktioner med Riksens ständer, beslut av Konung Oscar II, kungliga bemärkelsedagar. Att läsa stadgarna har också varit att ta del av ett stycke svensk historia.

– På något sätt har jag flera gånger lyckats lägga mina granskningsbesök till tidpunkter då speciella statsbesök ägt rum. Särskilt väl minns jag påvens besök, och den engelska drottningen Elizabeths besök. Ett av skälen till att jag minns drottning Elizabeths besök så väl, förutom förstås att hon är den hon är, är att några ur personalen ville se litet bättre när hon och hennes följe passerade i korridoren bortom kontorsrummen. Jag hängde med förstås. Vi hade intagit en strategisk position när det plötsligt visade sig att drottningen tog en annan väg än tänkt och närmade sig oss.

Det ansågs opassande att bara stå där och titta så vi dök in i en liten skrubb av det slag som det finns många av i Slottet. Dörren sköts till på glänt. Precis när drottningen passerade gjorde någon av oss en rörelse och drottningen vred på huvudet och tittade rakt på oss. Om hon tyckte det var konstigt att vi stod och tryckte i en liten skrubb visade hon det inte och hon höjde inte heller på ögonbrynen vad jag kunde se när någon tog initiativet till en djup hovnigning. Bisarra seder de har här uppe, tänkte hon kanske.

Innebar uppdraget personliga kontakter med kungafamiljen?

– Nej.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...