Balans nr 4 2009

Noteringar: ”Bättre tala med oss, inte bara om oss”

FAR SRS skriver öppet brev till finansminister Anders Borg

”Det är inte någon idé att man ute på revisionsbyråer och bland skatterådgivare börjar hitta på en massa trixiga upplägg, för vi kommer att titta igenom dem och vi kommer att se till att regelverket är sådant att vi kan säkra våra skatteintäkter.”

Detta sa Sveriges finansminister Anders Borg (M) i Dagens Eko fredagen 13 mars. Uttalandet gjordes efter att Regeringsrätten 11 mars avgjort en rad mål rörande rätten till avdrag för koncernbidrag till utländska koncernbolag.

Domarna var mycket efterlängtade av marknaden, eftersom en betydande osäkerhet om skattevillkoren för internationellt verksamma företag därmed kunde skingras.

Anders Borgs uttalande har mottagits med förvåning ute på revisionsbyråernas skatteavdelningar och föranlett ett öppet brev till finansministern.

– Ja, eftersom vi inte känner igen oss i anklagelsen och dessutom vill få igång en direkt dialog med finansdepartementet, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Stockholm i april 2000

Bäste Anders Borg,

För ett år sedan önskade vi att få träffa dig för att diskutera revisions- och rådgivningsbranschens roll i näringsliv och samhälle. Bakgrunden var de förändringar regeringen aviserat, till exempel slopandet av revisionsplikten. Du tackade nej till att träffa oss och hänvisade istället till en av dina statssekreterare som omedelbart också tackade nej, din hänvisning till trots. Helt nyligen har vi dock fått till stånd ett möte med en av dina statssekreterare.

Den uteblivna dialogen med dig bidrar till att FAR SRS, och särskilt alla som är verksamma på revisionsbyråernas skatteavdelningar, har reagerat med förvåning på ditt uttalande i Dagens Eko den 13 mars. Det är anmärkningsvärt att du gör uttalanden som misskrediterar en hel yrkeskår. Vilken annan profession hanteras på detta nedlåtande sätt? Det är bättre att du talar med oss, inte bara om oss.

Skatteverksamheten inom revisionsbyråerna bedrivs under iakttagande av strikta etiska regler. Ledstjärnan är i grund och botten samma som Skatteverkets, nämligen att företagen ska betala rätt skatt – inte för mycket men inte heller för lite – efter vad som följer av EG-rätten och den svenska lagstiftningen. Branschens revisions- och rådgivningstjänster bidrar i hög grad till just detta, att företag redovisar och betalar rätt skatt. Vi menar att detta är av stort värde för både näringsliv och samhälle.

Det råder dessutom ingen tvekan om att vår bransch kan erbjuda den kompetens som gör att många företag finner framkomliga vägar genom den nuvarande krisen. Vad betyder inte det samhällsekonomiskt?

Alla goda krafter måste nu samverka. Vi vill därför hoppas och tro på en bra dialog med dig och Finansdepartementet.

Med vänlig hälsning

Dan Brännström

FAR SRS generalsekreterare

Ernst Forsberg

Ordförande i FAR SRS skattesektion