Balans nr 4 2009

Noteringar: ”Bättre tala med oss, inte bara om oss”

FAR SRS skriver öppet brev till finansminister Anders Borg

”Det är inte någon idé att man ute på revisionsbyråer och bland skatterådgivare börjar hitta på en massa trixiga upplägg, för vi kommer att titta igenom dem och vi kommer att se till att regelverket är sådant att vi kan säkra våra skatteintäkter.”

Detta sa Sveriges finansminister Anders Borg (M) i Dagens Eko fredagen 13 mars. Uttalandet gjordes efter att Regeringsrätten 11 mars avgjort en rad mål rörande rätten till avdrag för koncernbidrag till utländska koncernbolag.

Domarna var mycket efterlängtade av marknaden, eftersom en betydande osäkerhet om skattevillkoren för internationellt verksamma företag därmed kunde skingras.

Anders Borgs uttalande har mottagits med förvåning ute på revisionsbyråernas skatteavdelningar och föranlett ett öppet brev till finansministern.

– Ja, eftersom vi inte känner igen oss i anklagelsen och dessutom vill få igång en direkt dialog med finansdepartementet, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Stockholm i april 2000

Bäste Anders Borg,

För ett år sedan önskade vi att få träffa dig för att diskutera revisions- och rådgivningsbranschens roll i näringsliv och samhälle. Bakgrunden var de förändringar regeringen aviserat, till exempel slopandet av revisionsplikten. Du tackade nej till att träffa oss och hänvisade istället till en av dina statssekreterare som omedelbart också tackade nej, din hänvisning till trots. Helt nyligen har vi dock fått till stånd ett möte med en av dina statssekreterare.

Den uteblivna dialogen med dig bidrar till att FAR SRS, och särskilt alla som är verksamma på revisionsbyråernas skatteavdelningar, har reagerat med förvåning på ditt uttalande i Dagens Eko den 13 mars. Det är anmärkningsvärt att du gör uttalanden som misskrediterar en hel yrkeskår. Vilken annan profession hanteras på detta nedlåtande sätt? Det är bättre att du talar med oss, inte bara om oss.

Skatteverksamheten inom revisionsbyråerna bedrivs under iakttagande av strikta etiska regler. Ledstjärnan är i grund och botten samma som Skatteverkets, nämligen att företagen ska betala rätt skatt – inte för mycket men inte heller för lite – efter vad som följer av EG-rätten och den svenska lagstiftningen. Branschens revisions- och rådgivningstjänster bidrar i hög grad till just detta, att företag redovisar och betalar rätt skatt. Vi menar att detta är av stort värde för både näringsliv och samhälle.

Det råder dessutom ingen tvekan om att vår bransch kan erbjuda den kompetens som gör att många företag finner framkomliga vägar genom den nuvarande krisen. Vad betyder inte det samhällsekonomiskt?

Alla goda krafter måste nu samverka. Vi vill därför hoppas och tro på en bra dialog med dig och Finansdepartementet.

Med vänlig hälsning

Dan Brännström

FAR SRS generalsekreterare

Ernst Forsberg

Ordförande i FAR SRS skattesektion

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...