Innehåll

Balans nr 5 2009

Noteringar: Akutdag om värderingsregler och nedskrivningsproblematik

Med anledning av lågkonjunkturen och den rådande finanskrisen har Irev arrangerat ”akutdagar” för revisorer och redovisningskonsulter om värderingsregler och nedskrivningsproblematik. I mitten av april hölls en akutdag i Stockholm. Totalt deltog ett trettiotal revisorer.

Bengt Skough från FAR SRS var en av lärarna på kursen. Han förklarar att marknadsutvecklingen har skapat ett stort behov av den här typen av kurser.

– Vi har fått en marknadsutveckling som helt skiljer sig från de traditionella cyklerna inom börs, finans och räntor. Allt har ju vänts upp och ned och gamla sanningar måste omprövas. Det historiska perspektivet som man hänvisar till i punkt 6 i RS 570 är ju inte längre relevant. Vi är tillbaka i slutet av 1920-talet i en marknad som är helt oberäknelig, och då måste vi ompröva värderingsregler och nedskrivningsproblematik, säger Bengt Skough.

Exempel på områden som togs upp under dagen är värderings- och avskrivningsproblematik avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar, finansiella instrument, varulager, samt avsättningar och skulder.

Det är FAR SRS som har tagit initiativet till kursen. Bakgrunden är att man har sett att det finns ett behov hos medlemmarna att uppdatera sig när det gäller värderingsregler och nedskrivningsproblematik.

– När marknaden utvecklas helt annorlunda måste vi följa med och erbjuda maximal medlemsnytta. Det gör vi bland annat genom marknadsanpassade utbildningar. Normalt har man ju en ettårscykel när det gäller utbildningarna, men vi måste reagera snabbt och erbjuda dagsaktuella kurser. Och det är något som medlemmarna förhoppningsvis uppskattar, säger Bengt Skough.

Kurslärare på akutdagen om värderingsregler och nedskrivningsproblematik var, förutom Bengt Skough, Johan Månsson och Eva Törning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

3 juni kommer ytterligare en akutdag om värderingsregler och nedskrivningsproblematik att anordnas i Stockholm.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...