Innehåll

Balans nr 5 2009

Noteringar: Akutdag om värderingsregler och nedskrivningsproblematik

Med anledning av lågkonjunkturen och den rådande finanskrisen har Irev arrangerat ”akutdagar” för revisorer och redovisningskonsulter om värderingsregler och nedskrivningsproblematik. I mitten av april hölls en akutdag i Stockholm. Totalt deltog ett trettiotal revisorer.

Bengt Skough från FAR SRS var en av lärarna på kursen. Han förklarar att marknadsutvecklingen har skapat ett stort behov av den här typen av kurser.

– Vi har fått en marknadsutveckling som helt skiljer sig från de traditionella cyklerna inom börs, finans och räntor. Allt har ju vänts upp och ned och gamla sanningar måste omprövas. Det historiska perspektivet som man hänvisar till i punkt 6 i RS 570 är ju inte längre relevant. Vi är tillbaka i slutet av 1920-talet i en marknad som är helt oberäknelig, och då måste vi ompröva värderingsregler och nedskrivningsproblematik, säger Bengt Skough.

Exempel på områden som togs upp under dagen är värderings- och avskrivningsproblematik avseende materiella och immateriella anläggningstillgångar, finansiella instrument, varulager, samt avsättningar och skulder.

Det är FAR SRS som har tagit initiativet till kursen. Bakgrunden är att man har sett att det finns ett behov hos medlemmarna att uppdatera sig när det gäller värderingsregler och nedskrivningsproblematik.

– När marknaden utvecklas helt annorlunda måste vi följa med och erbjuda maximal medlemsnytta. Det gör vi bland annat genom marknadsanpassade utbildningar. Normalt har man ju en ettårscykel när det gäller utbildningarna, men vi måste reagera snabbt och erbjuda dagsaktuella kurser. Och det är något som medlemmarna förhoppningsvis uppskattar, säger Bengt Skough.

Kurslärare på akutdagen om värderingsregler och nedskrivningsproblematik var, förutom Bengt Skough, Johan Månsson och Eva Törning från Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

3 juni kommer ytterligare en akutdag om värderingsregler och nedskrivningsproblematik att anordnas i Stockholm.