Innehåll

Balans nr 5 2009

Noteringar: Försäkringskassan har Inte följt lagen

Försäkringskassans köp av IT-lösningar har inte följt lagen om offentlig upphandling, enligt en ny granskning som Riksrevisionen har gjort.

– Försäkringskassans viktiga köp av IT-lösningar har inte skötts på ett godtagbart sätt. Det har gett dåliga förutsättningar för konkurrens, som ökat risken för höga kostnader, förseningar och IT-lösningar med lägre kvalitet. I förlängningen kan servicen till medborgarna bli lidande, säger riksrevisor Karin Lindell.

Hittills har Riksrevisionen granskat fyra av Försäkringskassans köp av stora IT-lösningar. Försäkringskassan har hittills betalat cirka 300 miljoner kronor till de huvudkonsulter som levererat de fyra IT-lösningarna.