Balans nr 5 2009

Medlemsnyttan framför allt

Stort fokus på sektionernas arbete I FAR SRS 3.0

Vi ska bli bäst i världen på att leverera medlemsnytta, säger Svante Forsberg och Dan Brännström, ordförande respektive generalsekreterare i FAR SRS. Här berättar de för Balans om förändringsarbetet som resulterat i ett uppgraderat FAR SRS.

FAR SRS har under de senaste åren gått från att vara en organisation för revisorer till en branschorganisation för, förutom revisorer, redovisningskonsulter, skattekonsulter och affärsrådgivare på byråerna. Breddningen har inneburit nya krav och för att anpassa organisationen har arbetsgrupper i FAR SRS i samarbete med en organisationskonsult uppgraderat organisationen till FAR SRS 3.0 som sjösattes 1 maj i år. Tillägget 3.0 anger att det är en ny version av FAR SRS.

– Det är ett stort förändringstryck som ligger bakom och målet har varit att skapa en organisation som maximerar med lemsnyttan. Vår vision är att bli bäst i världen på att leverera medlemsnytta, säger Svante Forsberg.

Bäst i världen, hur ska ni lyckas med det?

– Vi kommer att titta på hur våra motsvarigheter i andra länder gör. Där kan vi säkert finna inspiration, men dialogen med våra egna medlemmar är alltid viktigast, säger Dan Brännström.

I FAR SRS 3.0 betonas uppdraget att leda utvecklingen för revisions- och rådgivningsbranschen till nytta för i första hand medlemmarna, men även för näringsliv och samhälle. Utgångspunkten ska vara att ge medlemmarna bästa tänkbara service, allt från praktiska hjälpmedel och rådgivning till lobbyarbete i övergripande branschfrågor.

– Det är en stor utmaning i och med att organisationen har breddats och att vi nu har flera olika intressen att ta hänsyn till. Men det ligger också stora möjligheter i att de olika professionerna gemensamt sätter den goda yrkesseden. Varumärket FAR SRS ska vara en tydlig kvalitetsstämpel och det ska vara en konkurrensfördel att vara medlem, säger Svante Forsberg.

Ökad medlemsnytta

En stor del av ansvaret för att öka medlemsnyttan kommer att ligga på de fyra sektionerna: Skattesektionen, Rådgivningssektionen, sektionen Små företag och sektionen Stora företag. Varje sektion leds av en styrgrupp som ska driva yrkesfrågor och tillsätta arbetsgrupper för olika projekt. De tidigare kommittéerna inom FAR SRS byter namn till policygrupper. Policygrupperna driver självständigt, under styrelsen, policy- och utvecklingsarbete inom sina respektive områden. Syftet med namnbytet är att tydliggöra dessa gruppers uppgift som standardsättare. En näraliggande uppgift är att besvara remisser.

Svante Forsberg och Dan Brännström betonar att FAR SRS 3.0 är en utvecklingsprocess och att första året blir en prövoperiod. Medlemmarna kommer att få chans att tycka till om organisationen och medlemsnyttan via återkommande enkäter, med start under hösten 2009. I den nya organisationen vill man veta vad medlemmarna anser är viktigt att organisationen arbetar med. Och alla synpunkter är välkomna – både ris och ros.

– Hellre kritik än tystnad, säger Dan Brännström.

Svante Forsberg och Dan Brännström uppmanar samtliga medlemmar att ta alla tillfällen att synliggöra branschens professioner.

Folkbildningskampanj

Som ett led i att både presentera och lyfta medlemmarnas olika professioner planeras en folkbildningskampanj under hösten. Dan Brännström har skissat på en annonskampanj med ett spänningsmoment. Allt för att fånga allmänhetens intresse.

– Det kanske är en galen idé, men när vi ska presentera revisorn ser jag framför mig en annons med texten ”Det var revisorn som såg det först ...” och sedan lite längre ner på sidan ”To be continued”. Vem vill inte läsa fortsättningen, säger Dan Brännström och gör en snabb skiss.

Svante Forsberg och Dan Brännström menar att det finns all anledning för FAR SRS medlemmar att sträcka på sig och våga ta plats i debatten.

– Våra medlemmar är hjältar och hjältinnor i det vardagliga arbetet. Om alla bara visste hur många bolag som räddas varje dag i den nuvarande krisen och hur många potentiella skandaler som stoppas tack vare vårt arbete. Det budskapet måste vi nå ut med, säger Svante Forsberg.

Namnfrågan är också en del av utvecklingsprocessen. Ett förslag är att FAR SRS blir ”far”.

– Många säger fortfarande FAR, även många av våra eldsjälar oavsett om bakgrunden är FAR eller SRS. Vi måste ju heta vad man kallar oss. Då känns det naturligt att satsa på ”far” och ge det ett nytt innehåll, säger Dan Brännström.

– Att byta till ett helt nytt namn kan kosta uppemot 50 miljoner kronor innan vi når samma inarbetning, så det känns inte som något alternativ. Det skulle inte vara förenligt med att maximera medlemsnyttan, säger Svante Forsberg.

Men i dagsläget är namnfrågan en öppen fråga och sannolikt är inte sista ordet sagt.

Pernilla Halling

balans_05_09_s21