Balans nr 5 2009

Viktigt med ett forum för aktuella branschfrågor

Rådgivningssektionen siktar på femhundra medlemmar

För drygt ett år sedan inleddes arbetet med att starta en rådgivningssektion inom FAR SRS och i början av året gick startskottet för den nya sektionen. Henrik Steinbrecher som sitter i styrelsen hoppas att sektionen snart har runt femhundra medlemmar.

– Rådgivningssektionen utgör ett forum för att utbyta erfarenheter och att jobba med gemensamma frågor, exempelvis kvalitet och utbildning.

Henrik Steinbrecher tror att FAR SRS rådgivningsektion kommer att ha runt femhundra medlemmar inom en snar framtid.

– Rådgivningssektionen ska vara till för riskrådgivare, för rådgivare inom transaktionsfältet och för rådgivare inom business Consulting. Och med den definitionen kan vi nå ungefär femhundra medlemmar.

Vad får rådgivare ut av ett medlemskap i FAR SRS?

– Vi har gjort en enkät och frågat vad rådgivarna tycker och de berättar att de ser en stor nytta för sin egen del med ett medlemskap. Sektionen tydliggör vår bransch ur ett rådgivningsperspektiv på ett bra sätt. Den utgör ett bra forum för att utbyta erfaren heter och för att jobba med gemensamma frågor kring kvalitet och utbildning.

Vilka är de hetaste frågorna för rådgivarna?

– De hetaste frågorna är naturligtvis kopplade till krisen, exempelvis att han tera konsekvenserna av det som händer i ekonomin. Enkelt uttryckt så handlar det om frågeställningar kring rationalisering av olika slag, kopplat både till IT, outsourcing och effektivisering i en vidare mening. Det handlar mycket om risk, exempelvis inom de reglerade branscherna – bank och finans. Hanteringen av företag som befinner sig i akuta situationer är också ett hettämne, exempelvis rekonstruktionssituationer och refinansieringssituationer, säger Henrik Steinbrecher.

Aktuella frågor

Enligt Henrik Steinbrecher är även transaktionsrådgivning ett högaktuellt område för rådgivningssektionen.

– Även om vi inte ser så stora transaktioner just nu så är de kommande omstruktureringarna och därmed de kommande transaktionerna latent på agendan.

Mer övergripande på konsultmarknaden, ser Henrik Steinbrecher att det finns spännande strukturfrågor när det gäller utvecklingen av den offentliga verksamheten. Frågor som handlar om svensk företagsamhet och dess utvecklingsmöjligheter i ett internationellt perspektiv är också områden som engagerar rådgivningssektionen.

– Det är ett av skälen till att vi tror att vår bransch kan spela en stor roll i ett större ske ende. Och då är det viktigt att vi tydliggör att vi har kompetens på de här områdena, säger Henrik Steinbrecher.

En kvalitativ leverantör

Enligt Henrik Steinbrecher finns det många likheter mellan rådgivare i revisionsbranschen och rådgivare i renodlade consultingföretag. Men han pekar på några viktiga skillnader. En sådan är att rådgivare på revisionsbyråerna kan dra nytta av den konkurrensfördel som byråns varumärke innebär.

– Vi upplevs som en kvalitativ leverantör. Oavsett vilken byrå man kommer från så är det en fördel, säger Henrik Steinbrecher.

Bakom denna trovärdighet, förklarar Henrik Steinbrecher, ligger det faktum att alla de stora byråerna har bra och tydliga internationella nätverk. Även på rådgivningssidan finns det alltså en internationell leveransförmåga.

Vad skiljer rådgivningssektionens medlemmar från kollegorna som är revisorer?

– Det som kännetecknar rådgivningssek tionens medlemmar är främst att de inte är revisorer till professionen. De kan visserligen ha revisorsbakgrund, men har valt att arbeta med affärsrådgivning. Men fokus är alltid på kunden och det finns inget som hindrar att man i projekt involverar kollegor som är revisorer, säger Henrik Stein brecher.

Fastigheter som specialitet

Själv har Henrik Steinbrecher en tämligen representativ bakgrund, det vill säga han är inte revisor.

– Jag hamnade på Öhrlings 1995 med uppdraget att bygga upp fastighetskompetens i anslutning till de konsultbehov som var kopplat till finanskrisen som rådde då.

Sedan dess har Henrik Steinbrecher bland annat arbetat med corporate finance kopplat till fastigheter. Han har haft ett Europaansvar för det området och sedan 2008 har han det globala ansvaret. Parallellt med det har han arbetat med att bygga upp ÖPWC:s corporate finance verksamhet och mergers and acquisitions-verksamhet i Sverige. De sista åren har Henrik Steinbrecher varit ansvarig för ÖPWC:s advisory-verksamhet som är Consulting och corporate finance.

Får ni bättre betalt än revisorerna?

– Det finns ett marknadspris, vilket kan vara både högre och lägre än för en revisonsleverans. Vår bransch kan ju inte bestämma priserna, utan de sätts i kundmarknaden. Vi arbetar i en mer konkurrensutsatt miljö än en revisor och det finns en tydlig koppling mellan pris och kvalitet.

Jens Hansegård

Rådgivningssektionen

Rådgivningssektionens tjänster innefattar affärs-, risk- och transaktionsrådgivning.

Rådgivningssektionen är FAR SRS senast bildade sektion och den har i dagsläget runt nittio mediemmar.

Rådgivningssektionens styrelse består av Peter Strandh, Ernst & Young, Fredrik Ahlgren, BDO Nordic, Lennart Andrén, Grant Thornton, Bengt Ekenberg, SET Revisionsbyrå, Reino Johansson, Deloitte, Henrik Steinbrecher, ÖpWC samt Anders Thunholm, KPMG.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...