Det är dags för revisorerna att vakna upp ur sin törnrosasömn, skriver Lars-Olle Larsson. Han menar att revisorerna bör engagera sig för att fler ska inse vikten av en kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning.

Att revisorn kan göra en stor insats för miljön, det anser även Björn Elfgren som är MER-revisor i Hagfors.

Blir det en enda branschorganisation för revisorer och rådgivare i framtiden? FAR SRS har skickat en förfrågan till Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) om att inleda en samgåendeprocess.

Finanskris och lågkonjunktur aktualiserar värderingsfrågor i externredovisningen. En värderingsfråga, som sannolikt kommer att behöva bedömas i flera företag, är hur företagen ska ställa sig till ÅRL:s krav på nedskrivning i vissa situationer avseende materiella anläggningstillgångar.

Det är dags att städa upp i årsredovisningslagen, skriver Caisa Drefeldt i sin krönika. Hon menar att det vore bra med en bättre struktur utan paragrafer som bara slängts in där lagstiftaren bedömt att de passade bäst.

Lagar som påverkar vår ekonomi har en tendens att vara krångliga att tillämpa och tolka, det menar Urban Kardvik angående reglerna som begränsar möjligheten att få en utdelning från ett företag beskattad som kapitalinkomst.

För den som är upplagd för Ute hjärngympa under semestern bjuder Balans i detta nummer på ett korsord. Trevlig sommar!