Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: FAR SRS + SRF = sant?

I början av maj skickade FAR SRS ett brev till Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) med en inbjudan till att inleda en samgåendeprocess. Enligt FAR SRS finns det många fördelar med en enda organisation för revisions- och rådgivningsbranschen.

För oss är det självklart att en bransch bäst företräds av en enda branschorganisation. Det blir effektivare och medför en snabbare utveckling av de olika yrkesrollerna, inklusive den auktoriserade redovisnings konsultens, säger Svante Fors berg, ordförande i FAR SRS.

Enligt Svante Forsberg kommer olika intressenter, exempelvis Skatteverket och bankerna, att öka pressen på redovisningskonsulter att jobba på ett enhetligt sätt.

På sikt kan vi inte ha två olika standarder och kvalitets system, säger Svante Forsberg.

SRF:s ordförande Mikael Carlson har svarat på inviten från FAR SRS genom att meddela att det i dagsläget inte är aktuellt att diskutera ett samgående. Samtidigt säger han till Balans att den formella inviten från FAR SRS inte har diskuterats i SRF:s styrelse.

SRF ser positivt på samarbete med FAR SRS kring yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult. Denna yrkesroll kommer att bli allt viktigare i samhället, och vi har även fått tydliga önskemål från myndigheter och intressenter om att harmonisera vårt arbete. Diskussioner om samgående har inte förts, utan SRF har i stället arbetat för att skapa en enhetlig och gemensam standard för yrkesrollen, säger Mikael Carlson.

I dagsläget vill Mikael Carlson inte ge ytterligare kommentarer till ett eventuellt samgående. Bildandet av en enda branschorganisation verkar alltså inte nära förestående.