Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: FAR SRS + SRF = sant?

I början av maj skickade FAR SRS ett brev till Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) med en inbjudan till att inleda en samgåendeprocess. Enligt FAR SRS finns det många fördelar med en enda organisation för revisions- och rådgivningsbranschen.

För oss är det självklart att en bransch bäst företräds av en enda branschorganisation. Det blir effektivare och medför en snabbare utveckling av de olika yrkesrollerna, inklusive den auktoriserade redovisnings konsultens, säger Svante Fors berg, ordförande i FAR SRS.

Enligt Svante Forsberg kommer olika intressenter, exempelvis Skatteverket och bankerna, att öka pressen på redovisningskonsulter att jobba på ett enhetligt sätt.

På sikt kan vi inte ha två olika standarder och kvalitets system, säger Svante Forsberg.

SRF:s ordförande Mikael Carlson har svarat på inviten från FAR SRS genom att meddela att det i dagsläget inte är aktuellt att diskutera ett samgående. Samtidigt säger han till Balans att den formella inviten från FAR SRS inte har diskuterats i SRF:s styrelse.

SRF ser positivt på samarbete med FAR SRS kring yrkesrollen auktoriserad redovisningskonsult. Denna yrkesroll kommer att bli allt viktigare i samhället, och vi har även fått tydliga önskemål från myndigheter och intressenter om att harmonisera vårt arbete. Diskussioner om samgående har inte förts, utan SRF har i stället arbetat för att skapa en enhetlig och gemensam standard för yrkesrollen, säger Mikael Carlson.

I dagsläget vill Mikael Carlson inte ge ytterligare kommentarer till ett eventuellt samgående. Bildandet av en enda branschorganisation verkar alltså inte nära förestående.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...