I mitten av maj lanserades Företagsacceleratorn för tillväxtbenägna företag i hela landet. Syftet är att genom ett individuellt anpassat företagsstöd skapa tillväxt i etablerade små och medelstora företag. Insatsen drivs av Connect Sverige och finansieras initialt av Tillväxtverket, Vinnova, Trygg-Hansa och med hjälp av EU-stöd. Projektet stöds även av engagemang från näringslivet.

Små och medelstora företag spelar en viktig roll för att skapa tillväxt i Sverige och därför är den nationella etableringen av Företagsacceleratorn en av flera betydelsefulla åtgärder som vi satsar på, säger Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet.

Genom Företagsacceleratorn kan företag analysera sitt kompetensbehov, delta i mentorprogram och sätta in åtgärder som driver företagen framåt.