Enligt justitiedepartementet kommer frågan om bokföringsjäv behandlas efter förslaget om avskaffandet av revisionsplikten. Orsaken sägs vara tidsbrist.

Enligt den arbetsplan vi har så kommer frågorna inte hanteras parallellt, säger Anita Wickström, departementsråd på justitiedepartementet.

När kan jävsfrågan behandlas?

Svårt att säga. Planeringen är inte gjord ännu, säger Anita Wickström.

Enligt FAR SRS är det mycket olyckligt att de två frågorna inte hanteras parallellt.

Om regeringen verkligen vill förenkla och minska de små företagens kostnader finns det ingen anledning att vänta med att ta bort reglerna om bokföringsjäv. När jävsreglerna är borta får företagen lättare tillgång till kompetens och tjänster och slipper också anlita två olika leverantörer, en revisor för revisionen och en redovisnings konsult för redovisningen. Om man vill uppmuntra till frivillig revision är det därför viktigt att jävsreglerna slopas senast när revisionsplikten förändras, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Revisionsplikten och jävsfrågan ingår i ”Utredningen om revisorer och revision”, men behandlas i olika delbetänkanden. En proposition om avskaffandet av revisionsplikten ska överlämnas till riksdagen i mars 2010 och de nya bestämmelserna väntas börja gälla tidigast 1 juli 2010. I delbetänkandet ”Revisorers skadeståndsansvar” föreslås att bestämmelserna om så kallade bokförings-, medelsförvaltnings- och byråjäv som avser små företag ska avskaffas. Frågan om när en revisor ska avstå från ett uppdrag föreslås i stället hanteras enligt revisorslagens analysmodell.