Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Revisorsnämnden vill höja avgifterna kraftigt

Revisorsnämnden (RN) har ansökt hos regeringen om att höja avgifterna för landets revisorer från och med 1 juli 2009. Enligt förslaget ska avgifterna för ansökan om godkännande/auktorisation höjas från 2 000 kronor till 2 600 kronor och årsavgiften för godkända och auktoriserade revisorer från 3 800 kronor till 4 300 kronor. Det innebär en höjning med 30 respektive 13 procent. Bakgrunden är att RN:s intäkter minskar, bland annat som en följd av att revisorskåren krymper.

FAR SRS vill att regeringen avstyrker RN:s begäran. I ett brev till justitieministern påpekar FAR SRS att RN inte verkar beakta marknadssituationen och den omställning som revisions- och rådgivningsbranschen genomgår inför en förändrad revisionsplikt.

Att höja med trettio respektive tretton procent mitt i finanskris och lågkonjunktur är fullständigt otänkbart. RN kommer dessutom att börja ta ut betydande avgifter för kvalitetskontrollen avseende noterade bolag. Man får inte rusa iväg och höja avgifterna när intäktsbasen minskar, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Revisorsnämndens chef Peter Strömberg menar att FAR SRS reaktion är överdriven.

De avgifter som är uppe för diskussion är försumbara för enskilda revisorer och revisions byråer. Trettio procent kan visserligen verka som en stor höjning, men då ska man beakta att avgiften för ansökan om godkännande/auktorisation legat stilla sedan 1995. Jag har svårt att tro att vi stryper branschen med detta, säger Peter Strömberg.

Att effektivisera RN:s organisation för att undvika avgiftshöjningar är inget alternativ i dagsläget, enligt Peter Strömberg.

Det är bristande intäkter som är det största problemet för RN, inte våra kostnader. Minskningen av revisorskåren slår hårt mot våra intäkter, trots att den är marginell vad gäller antalet. Om det ska finnas en rationaliseringspotential så måste antalet revisorer minska dramatiskt. Först då kan det få någon påtaglig inverkan på vår tillsynsverksamhet, säger Peter Strömberg.

Peter Strömberg påpekar också att tillsynskraven har ökat, bland annat som en följd av EU:s bolagsrättsliga direktiv om revision.

De kraven måste vi möta. Och behovet av god revisorstillsyn minskar knappast i kristider. Därför är det märkligt att FAR SRS, som har till uppgift att värna revisorskårens goda rykte, verkar vilja ha en svagare revisorstillsyn, säger Peter Strömberg.

Dan Brännström menar att RN borde ha kontaktat FAR SRS för en dialog.

Då hade vi kunnat hjälpa till med omvärldsanalysen. RN måste självfallet ha kapacitet att utföra en värdeskapande tillsyn. Men RN måste också börja ställa om och anpassa sin kostym när antalet revisorer minskar. Ska den sista revisorn finansiera hela RN, undrar Dan Brännström.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...