Ewa Fallenius har skrivit EU-krönikor i Balans sedan 2001. Totalt har det blivit över åttio krönikor. I samband med att Sverige tar över ordförandeklubban i EU publiceras ett urval av hennes krönikor i boken ”EU och Sverige 2001-2009” som ges ut av Studentlitteratur i samarbete med Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Jag vill belysa att EU är viktigt för revisorer och företag. Alla borde ägna mer intresse åt EU-samarbetet, säger Ewa Fallenius.

När Ewa Fallenius första krönika publicerades i Balans var Sverige ordförandeland i EU för första gången.

Det är mycket spännande som har hänt på EU-området sedan förra ordförandeskapet. En del av allt detta har jag skri vit om i Europaspalten, säger Ewa Fallenius.