Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Rekordlåg förvärvsaktivitet bland svenska företag

Svenska storföretag slutförde totalt 21 transaktioner under det första kvartalet 2009, vilket innebär en nedgång med 43 procent jämfört med föregående kvartal. Det visar studien Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish companies.

Undersökningen, som har gjorts av Ernst & Young, har kartlagt förvärv och försäljningar som genomförts av de omkring hundra största svenska företagen. Av de tjugoen transaktionerna som gjordes var tio förvärv och elva avyttringar.

Att transaktionsaktiviteten skulle minska för perioden var väntat. Det som överraskar är den kollaps vi ser i antalet små- och medelstora affärer, säger Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young.

Studien visar att minskningen av transaktioner drivs av en skarp nedgång i antalet förvärv, som var 66 procent färre än föregående kvartal. Antalet avyttringar för perioden var emellertid relativt många – den högsta siffran sedan fjärde kvartalet 2007.

Det ekonomiska klimatet driver fram tvingade försäljningar. Det förklarar den relativt höga avyttringssiffran, förklarar Pär-Ola Hansson. Avyttringar har alltid varit viktigt för företagens utveckling, men är nu en central del av den strategiska och operativa agendan.

Antalet större transaktioner, där de förvärvade företagen har en omsättning på över hundra miljoner euro, representerade 24 procent av det totala antalet transaktioner.