Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Rekordlåg förvärvsaktivitet bland svenska företag

Svenska storföretag slutförde totalt 21 transaktioner under det första kvartalet 2009, vilket innebär en nedgång med 43 procent jämfört med föregående kvartal. Det visar studien Corporate Transaction Trends – Transactions by large Swedish companies.

Undersökningen, som har gjorts av Ernst & Young, har kartlagt förvärv och försäljningar som genomförts av de omkring hundra största svenska företagen. Av de tjugoen transaktionerna som gjordes var tio förvärv och elva avyttringar.

Att transaktionsaktiviteten skulle minska för perioden var väntat. Det som överraskar är den kollaps vi ser i antalet små- och medelstora affärer, säger Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young.

Studien visar att minskningen av transaktioner drivs av en skarp nedgång i antalet förvärv, som var 66 procent färre än föregående kvartal. Antalet avyttringar för perioden var emellertid relativt många – den högsta siffran sedan fjärde kvartalet 2007.

Det ekonomiska klimatet driver fram tvingade försäljningar. Det förklarar den relativt höga avyttringssiffran, förklarar Pär-Ola Hansson. Avyttringar har alltid varit viktigt för företagens utveckling, men är nu en central del av den strategiska och operativa agendan.

Antalet större transaktioner, där de förvärvade företagen har en omsättning på över hundra miljoner euro, representerade 24 procent av det totala antalet transaktioner.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...