Martin Öqvist från Deloitte var en av de första som blev licensierad att utföra revision i finansiella företag.

Vad betyder certifieringen för dig?

För mig är det viktigt att kunna visa upp för kunderna att vi är certifierade att jobba med de här frågorna, säger Martin Öqvist.

Licensieringen av revisorer som arbetar i finansiella företag har införts av FAR SRS.

För att bli licensierad som finansiell revisor ska man ha jobbat minst 150 timmar med finansiella företag under en period av tre år. Därutöver behövs vitsord från den revisionsbyrå man är anställd vid.

För att erhålla licensen ska man dessutom genomgå Irev:s utbildning för revisorer som arbetar med eller är verksamma inom finansiella företag.