Innehåll

Balans nr 6/7 2009

Noteringar: Svenska företagare vill ha euron

75 procent av landets företagare vill att Sverige inför euron som valuta inom fem år. Det visar en undersökning som Företagarna har gjort.

Att exportberoende företag skulle vara negativa till euron på grund av den svaga kronan stämmer inte. Tvärtom är nästan alla dessa företag för att införa euron under de närmaste åren, säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

De som är mest positiva till euron är företag med över hälften av sin omsättning på Europamarknaden. Av dem uppger hela 97 procent att de vill göra affärer i euro inom fem år. Av de företag som i huvudsak importerar varor och tjänster från den gemensamma marknaden anser 65 procent att de vill att Sverige inför euron som valuta. För exportbolagen är siffran 66 procent. Mest positiva är företag med 50-199 anställda där 69 procent vill ha euron.

Sverige kan inte i längden stå utanför euron. Till och med de företag som i dag tjänar på en svag krona förstår att denna tillfälliga vinst inte kan vara för evigt. En överväldigande majoritet av dessa företag vill gå med i Euro-samarbetet och få bort osäkerheten kring växelkursen och skapa ett direkt inflytande i Euro-området, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Totalt genomfördes 1 004 slumpmässiga telefonintervjuer i målgruppen ”vd i företag med minst en anställd”. Intervjuerna gjordes i mars.

Irev har certifierat 15 nya controllers. Under utbildningen, som har tagits fram specifikt för certifiering av controllers, ligger fokus på verksamhetsstyrning och business control.

En viktig del i utbildningen har varit strategifrågor och affärsutveckling. Controllerrollen i Sverige förändras och vi ser en stark utveckling mot business control, det vill säga verksamhetsstyrning, säger Gun Weckman, affärsområdeschef på Irev.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...