Balans välkomnar hösten med ett temanummer om utbildning. Flera röster i branschen vittnar om att det råder brist på lärare i redovisning vid svenska universitet och högskolor, vilket leder till sviktande kunskaper i ämnet hos studenterna. FAR SRS ordförande Svante Forsberg menar att branschen måste ta sitt ansvar och ställa upp med lärare. ”Vi rekryterar ju flera av de bästa”, säger han.

Artikeln om nedskrivning avseende materiella anläggningstillgångar i Balans nr 6-7 har skapat debatt. Johan Månsson och Eva Törning, ÖPwC, håller inte med författarna utan menar att när en anläggning genererar ett resultat som täcker både avskrivningar och verkliga räntekostnader så föreligger normalt inget nedskrivningsbehov.

Frågan om vad som är rätt och vad som är rättvist och rättvisande är ständigt aktuell i redovisningen. Det skriver Stefan Engström och riktar kritik mot Bokföringsnämndens förenklingsarbete.

”Jag har världens tråkigaste jobb.” Det säger Jan Engström, styrelseledamot i ISAB. Balans har träffat honom för ett samtal om IFRS och arbetet inom IASB.

Slutligen har Balans fått två nya medarbetare, Rakel Lennartsson och Alexander Kristofersson, som redan i detta nummer bidrar med spännande läsning.

Välkomna tillbaka från semestern!