Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Var är lärarna?

Balans välkomnar hösten med ett temanummer om utbildning. Flera röster i branschen vittnar om att det råder brist på lärare i redovisning vid svenska universitet och högskolor, vilket leder till sviktande kunskaper i ämnet hos studenterna. FAR SRS ordförande Svante Forsberg menar att branschen måste ta sitt ansvar och ställa upp med lärare. ”Vi rekryterar ju flera av de bästa”, säger han.

Artikeln om nedskrivning avseende materiella anläggningstillgångar i Balans nr 6-7 har skapat debatt. Johan Månsson och Eva Törning, ÖPwC, håller inte med författarna utan menar att när en anläggning genererar ett resultat som täcker både avskrivningar och verkliga räntekostnader så föreligger normalt inget nedskrivningsbehov.

Frågan om vad som är rätt och vad som är rättvist och rättvisande är ständigt aktuell i redovisningen. Det skriver Stefan Engström och riktar kritik mot Bokföringsnämndens förenklingsarbete.

”Jag har världens tråkigaste jobb.” Det säger Jan Engström, styrelseledamot i ISAB. Balans har träffat honom för ett samtal om IFRS och arbetet inom IASB.

Slutligen har Balans fått två nya medarbetare, Rakel Lennartsson och Alexander Kristofersson, som redan i detta nummer bidrar med spännande läsning.

Välkomna tillbaka från semestern!

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...