Olivier Boutellis-Taft är Chief Executive för Federation des Experts Comptables Européens (FEE). I början av sommaren var han på besök i Sverige.

Vad gör du i Sverige?

– Jag är här för att hälsa på FAR SRS och för att återuppta vår pågående dialog kring branschen och dess utveckling.

Vilka är de heta ämnena för FEE för tillfället?

– Det är många olika ämnen som är heta just nu och det om något påvisar den växande betydelsen av våra tjänster. En stor del av dagens diskussioner har handlat om redovisningsstandarder och vilken inverkan den globala finanskrisen haft på branschen.

Tidigare i år satt du med i juryn för ”Globe award”, FAR SRS årliga tävling inom hållbarhetsredovisning. Hur hamnade du där?

– Miljö- och hållbarhetsredovisning är ständigt aktuellt. Sverige ligger i täten när det gäller dessa frågor och är en inspiration både för FEE och övriga Europa. Här har vi andra mycket att lära.