Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Revisorsnämnden höjer avgifterna

Avgifterna till Revisorsnämnden (RN) höjs från och med den 1 september 2009, enligt ett regeringsbeslut från 2 juli. Bakgrunden till höjningen är att RN:s intäkter har minskat, bland annat som en följd av att revisorskåren krymper (se Balans nr 6-7/2009).

Avgiften för prövning av ansökan om godkännande, auktorisation och registrering kommer från och med 1 september 2009 att uppgå till 2 600 kronor. Årsavgiften för revisorer och registrerade revisionsbolag kommer från och med år 2010 att uppgå till 4 300 kronor.