Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Nordiska revisorsförbundet växer

Nu företräder Nordiska Revisorsförbundet (NRF) alla de sju nordiska revisorsföreningarna.

Vid årsmötet i Göteborg 22 augusti valdes de danska och finländska föreningarna för godkända revisorer (FRR och HTM/GRM) in som medlemmar, efter att för två år sedan ha bjudits in som observatörer. De norska och svenska motsvarigheterna har redan fusionerats med de auktoriserade revisorerna. Och kanske är NRF-föreningarna snart bara sex – i Finland ska årsstämmorna ta ställning till ett förslag om fusion.

Björn Markland