Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Nu får revisorn inte sparken utan anledning

Sedan 1 juli får en revisor bara sägas upp i förtid av sin uppdragsgivare om det finns saklig grund för det. Regeln ska skydda revisorns oberoende, men har väckt frågor om vem som ska skicka in vilka papper till Bolagsverket. De nya reglerna ingår i anpassningen till EU:s revisorsdirektiv från 2006.

Vare sig det är revisorn eller kunden som vill avsluta uppdraget i förtid så ska parterna numera var för sig meddela skälen till Bolagsverket.

Ett så kallat entledigande, det vill säga en uppsägning av revisorsuppdraget från företagets sida, är giltigt bara om det föreligger saklig grund. Även när revisorn själv väljer att avgå i förtid ska bägge parter uppge skälen. Då är däremot avslutandet giltigt oberoende av om det finns saklig grund.

Bolagsverket prövar att underrättelsen om skälen kommer in. Däremot finns det ingen som löpande prövar ifall grunderna som anges är sakliga. Den rättsliga frågan huruvida ett entledigande är giltigt får alltså bedömas utanför Bolagsverket, antagligen i domstol, ifall parterna skulle tvista.

Genom att uppgifterna är offentliga hos Bolagsverket går det också för utomstående att se vad parterna har uppgett för skäl.

Bolagsverket förväntar sig i normala fall inte särskilt ordrika historier om varför förhållandet mellan en revisor och en uppdragsgivare har tagit slut. En tänkbar formulering skulle kunna vara att uppdraget avslutas i förtid på grund av att bolaget har sålts.

Båda parter ska ge sin bild av skälen

  • Båda parter ska i någon form skriva underrättelse om skälen.

  • Enligt aktiebolagslagen har både revisorn och bolaget skyldighet att meddela Bolagsverket vid förtida avgång, men Bolagsverket önskar sig för enkelhets skull att ena parten ska lämna in bägges papper – i första hand företaget.

  • Företaget förväntas skicka med inte bara sin egen formulering av skälen, utan även revisorns två delar: dels den redogörelse för iakttagelser hittills under året som har behövts även tidigare, dels den underrättelse om skälen som blev obligatorisk 1 juli 2009.

  • Formen för underrättelsen kan företaget och revisorn välja ganska fritt. Revisorn kan till exempel ange sina skäl som en rad i redogörelsen för iakttagelserna hittills under året. Företaget kan skriva sin motivering i exempelvis årsstämmoprotokoll eller anmälan om ny revisor.

  • Även revisorn har alltså full rätt att själv anmäla direkt till Bolagsverket att uppdraget har upphört i förtid. Då blir revisorn ingivare, och väntas bifoga även den tidigare uppdragsgivarens underrättelse om skälen. Om den inte kommer in till Bolagsverket så begär myndigheten komplettering hos revisorn. Om revisorn trots påstötning hos företaget inte har fått någon redogörelse för skälen så beskriver revisorn det i sitt svar till Bolagsverket. I så fall avregistreras revisorn ändå.

  • De nya reglerna finns i aktiebolagslagens 9 kap. 22, 23 a och 36 §§.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...