Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Nu får revisorn inte sparken utan anledning

Sedan 1 juli får en revisor bara sägas upp i förtid av sin uppdragsgivare om det finns saklig grund för det. Regeln ska skydda revisorns oberoende, men har väckt frågor om vem som ska skicka in vilka papper till Bolagsverket. De nya reglerna ingår i anpassningen till EU:s revisorsdirektiv från 2006.

Vare sig det är revisorn eller kunden som vill avsluta uppdraget i förtid så ska parterna numera var för sig meddela skälen till Bolagsverket.

Ett så kallat entledigande, det vill säga en uppsägning av revisorsuppdraget från företagets sida, är giltigt bara om det föreligger saklig grund. Även när revisorn själv väljer att avgå i förtid ska bägge parter uppge skälen. Då är däremot avslutandet giltigt oberoende av om det finns saklig grund.

Bolagsverket prövar att underrättelsen om skälen kommer in. Däremot finns det ingen som löpande prövar ifall grunderna som anges är sakliga. Den rättsliga frågan huruvida ett entledigande är giltigt får alltså bedömas utanför Bolagsverket, antagligen i domstol, ifall parterna skulle tvista.

Genom att uppgifterna är offentliga hos Bolagsverket går det också för utomstående att se vad parterna har uppgett för skäl.

Bolagsverket förväntar sig i normala fall inte särskilt ordrika historier om varför förhållandet mellan en revisor och en uppdragsgivare har tagit slut. En tänkbar formulering skulle kunna vara att uppdraget avslutas i förtid på grund av att bolaget har sålts.

Båda parter ska ge sin bild av skälen

 • Båda parter ska i någon form skriva underrättelse om skälen.

 • Enligt aktiebolagslagen har både revisorn och bolaget skyldighet att meddela Bolagsverket vid förtida avgång, men Bolagsverket önskar sig för enkelhets skull att ena parten ska lämna in bägges papper – i första hand företaget.

 • Företaget förväntas skicka med inte bara sin egen formulering av skälen, utan även revisorns två delar: dels den redogörelse för iakttagelser hittills under året som har behövts även tidigare, dels den underrättelse om skälen som blev obligatorisk 1 juli 2009.

 • Formen för underrättelsen kan företaget och revisorn välja ganska fritt. Revisorn kan till exempel ange sina skäl som en rad i redogörelsen för iakttagelserna hittills under året. Företaget kan skriva sin motivering i exempelvis årsstämmoprotokoll eller anmälan om ny revisor.

 • Även revisorn har alltså full rätt att själv anmäla direkt till Bolagsverket att uppdraget har upphört i förtid. Då blir revisorn ingivare, och väntas bifoga även den tidigare uppdragsgivarens underrättelse om skälen. Om den inte kommer in till Bolagsverket så begär myndigheten komplettering hos revisorn. Om revisorn trots påstötning hos företaget inte har fått någon redogörelse för skälen så beskriver revisorn det i sitt svar till Bolagsverket. I så fall avregistreras revisorn ändå.

 • De nya reglerna finns i aktiebolagslagens 9 kap. 22, 23 a och 36 §§.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...