Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: Antalet företagstransaktioner halverades

Antalet transaktioner under första halvåret 2009 minskade med över 50 procent jämfört med samma period 2008. Det visar en studie från Ernst & Young som har kartlagt förvärv och försäljningar som genomförts av de runt hundra största svenska företagen.

Studien visar att transaktionsaktiviteten under andra kvartalet följer upp föregående kvartals låga nivå med en ytterligare minskning av antalet transaktioner.

– Det här är det svagaste halvåret för företagsaffärer på mycket länge. Köpare och säljare har haft alltför olika prisuppfattningar samtidigt som köparna har haft svårt med finansieringen, säger Pär-Ola Hansson, chef för Transaction Advisory Services på Ernst & Young.