230 sidor kom det ned till, det internationella regelverket för redovisning i små och medelstora företag, ”IFRS for SMEs” från IASB (International Accounting Standards Board). Det är en tolftedel av antalet sidor som behövs för den fullständiga version av IFRS som tillämpas av börskoncerner.

En stor mängd regler har sållats bort, andra har förenklats.

– Det stora är att de små och medelstora företagens årsredovisningar världen över kommer att kunna jämföras med varandra om de tillämpar den här standarden, säger Lennart Iredahl som arbetat med frågan hos FAR SRS.

– Dessutom ger det en jättebesparing globalt att man har ett gemensamt regelverk i stället för ett i varje land.

Nu hoppas Lennart Iredahl att den nya småföretagsversio

nen av IFRS ska bli utgångspunkt för den kommande regelsamling från Bokföringsnämnden som benämns K3. Då skulle det färska internationella regelverket kunna bli bindande för svenska företag inom några år. Han önskar sig också att EU till fullo ska anamma denna internationella standard i sitt redovisningsdirektiv som är på väg att omarbetas.