Låt internationella standarder tas fram först! Det ropar den europeiska revisorsorganisationen Federation des Experts Comptables Européens (FEE) till sina medlemsländer apropå regleringen av vad som kallas alternativa bestyrkande-tjänster och näraliggande tjänster.

I en rapport skriver FEE att det är dags att dra i bromsen för standardarbetet på nationell nivå. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) håller på att ta fram nya internationella ramar, men FEE:s enkät visar att många länder redan har tagit fram egna definitioner och regler kring alternativtjänsterna. De internationella regler som gäller i dag anses inte räcka till, och suget efter riktlinjer är stort.

Det som kallas alternativa bestyrkandetjänster (alternative assurance) och näraliggande tjänster syftar på exempelvis översiktlig granskning (review) och hjälp med sammanställning av exempelvis årsbokslut (compilation) som inte utgör egentlig revision. Marknaden för sådana lättviktigare alternativ växer när revisionskraven lättas i många länder, så som väntas ske även i Sverige.

Tidsplanen för det internationella standardiseringsarbetet framgår på <http://www.ifac.org/ IAASB/index.php>. Ett antal utkast ska vara klara i juli 2010.