Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: FEE vill minska standardfloden

Låt internationella standarder tas fram först! Det ropar den europeiska revisorsorganisationen Federation des Experts Comptables Européens (FEE) till sina medlemsländer apropå regleringen av vad som kallas alternativa bestyrkande-tjänster och näraliggande tjänster.

I en rapport skriver FEE att det är dags att dra i bromsen för standardarbetet på nationell nivå. International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) håller på att ta fram nya internationella ramar, men FEE:s enkät visar att många länder redan har tagit fram egna definitioner och regler kring alternativtjänsterna. De internationella regler som gäller i dag anses inte räcka till, och suget efter riktlinjer är stort.

Det som kallas alternativa bestyrkandetjänster (alternative assurance) och näraliggande tjänster syftar på exempelvis översiktlig granskning (review) och hjälp med sammanställning av exempelvis årsbokslut (compilation) som inte utgör egentlig revision. Marknaden för sådana lättviktigare alternativ växer när revisionskraven lättas i många länder, så som väntas ske även i Sverige.

Tidsplanen för det internationella standardiseringsarbetet framgår på <http://www.ifac.org/ IAASB/index.php>. Ett antal utkast ska vara klara i juli 2010.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...