Börsbolagen är försiktiga med nya incitamentsprogram. Det visar en studie från KPMG som har kartlagt de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag på bolagsstämmorna våren 2009. Drygt vart fjärde bolag planerar att införa ett nytt incitamentsprogram under 2009, vilket är en minskning jämfört med 2008 då en tredjedel av bolagen introducerade nya program. Störst minskning av nya incitamentsprogram är det i finansbranschen.

Enligt studien blir individuella program allt vanligare.

– Incitamentsprogrammen blir allt oftare kopplade till konkreta prestationsmål och därmed blir det också vanligare med individuella program, säger Björn Johansson, ansvarig för incitamentsprogram på KPMG.