balans89_09_s17

69 procent av dem som svarat på månadens fråga tror att FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) kommer att gå samman inom ett par år.

FAR SRS och SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) kommer att gå ihop inom de kommande två åren. Det tror 69 procent av dem som har röstat i ”månadens fråga” på <www.tidskriftenbalans.se>. 21 procent tror inte att de två organisationerna blir en inom den kommande tvåårsperioden, medan 10 procent svarar att de inte vet.

I nr 6-7 rapporterade Balans om att FAR SRS hade skickat en formell invit till SRF om ett samgående. Efter en koll med Mikael Carlson, ordförande SRF, var slutsatsen då att en sammanslagning inte verkade nära förestående, men att ett samarbete vore bra för branschen. I slutet av sommaren slöt de två organisationerna också ett samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter.

– Nu går vi in i ett intensivt samarbete som omfattar hela yrkesrollen som redovisningskonsult. Om det blir som vi hoppas kommer detta att lyfta kvaliteten inom branschens redovisningstjänster, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.