Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Noteringar: FAR SRS + SRF = sant ... tror Balans läsare

balans89_09_s17

69 procent av dem som svarat på månadens fråga tror att FAR SRS och Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF) kommer att gå samman inom ett par år.

FAR SRS och SRF (Sveriges redovisningskonsulters förbund) kommer att gå ihop inom de kommande två åren. Det tror 69 procent av dem som har röstat i ”månadens fråga” på <www.tidskriftenbalans.se>. 21 procent tror inte att de två organisationerna blir en inom den kommande tvåårsperioden, medan 10 procent svarar att de inte vet.

I nr 6-7 rapporterade Balans om att FAR SRS hade skickat en formell invit till SRF om ett samgående. Efter en koll med Mikael Carlson, ordförande SRF, var slutsatsen då att en sammanslagning inte verkade nära förestående, men att ett samarbete vore bra för branschen. I slutet av sommaren slöt de två organisationerna också ett samarbetsavtal kring auktorisationen av redovisningskonsulter.

– Nu går vi in i ett intensivt samarbete som omfattar hela yrkesrollen som redovisningskonsult. Om det blir som vi hoppas kommer detta att lyfta kvaliteten inom branschens redovisningstjänster, säger FAR SRS generalsekreterare Dan Brännström.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...