Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Dags att ställa krav!

Branschen är en stor ”köpare” av studenter

– Det är dags för branschen att ställa tydliga krav på ekonomutbildningarna, säger FAR SRS ordförande Svante Forsberg.

En stor del av ekonomistudenterna vid landets universitet och högskolor går vidare till yrken inom revisions- och rådgivningsbranschen. Därför bör FAR SRS arbeta mer aktivt för att påverka utbildningen, enligt Svante Forsberg.

– Branschen är en stor ”köpare” av ekonomistudenter och vi måste bli bättre på att ställa krav. Vi måste fråga oss; vad är viktigt för vår bransch och vilka kunskaper efterfrågar vi?

Enligt Svante Forsberg har de nyutexaminerade ekonomerna i många avseenden en hög kompetens. Däremot finns det brister inom vissa områden, främst redovisning och finansiering.

– Vi har sett en ojämn nivå, främst när det gäller basala redovisningskunskaper. Där finns det ibland stora brister, säger Svante Forsberg.

En av orsakerna är, enligt Svante Forsberg, bristen på kvalificerade lärare i redovisning vilket medför att det är svårt att hålla en jämn nivå på undervisningen.

”Branschen måste ställa krav”

Men ansvaret ligger inte enbart på högskolorna. Svante Forsberg menar att branschen måste ta sitt ansvar.

– Vi måste ställa upp med lärare i större utsträckning. Eftersom vi rekryterar många av de bästa så är det ju hos oss en stor del av kompetensen finns, säger han.

Att antalet högskolor som får utfärda civilekonomexamen har utökats till elva är Svante Forsberg starkt kritisk till.

– Med tanke på att det är lärarresurser som är det stora problemet så tror jag det blir svårt att uppnå en hög kvalitet på samtliga utbildningar. Elva högskolor är för många som jag ser det, säger Svante Forsberg.

Han menar generellt att det vore bättre att samla resurserna på färre utbildningar och på så sätt uppnå en högre och jämnare kvalitet.

– Det är dyrt att sprida resurserna på så många högskolor. Bara administrationen kostar en hel del, säger Svante Forsberg.

Hur kan FAR SRS påverka?

Under hösten kommer FAR SRS styrelse att diskutera hur organisationen kan påverka ekonomutbildningen i syfte att bidra till en kvalitetshöjning inom exempelvis redovisningsområdet.

– Vi ska ta en ordentlig diskussion om vad vi kan göra för att stärka vår roll som ”köpare” av ekonomistudenter, säger Svante Forsberg.

På frågan vad FAR SRS skulle kunna göra för att faktiskt påverka ekonomutbildningen svarar Svante Forsberg att det är viktigt att etablera goda kontakter med utbildningsdepartementet.

Han vill också föra en dialog med de ansvariga för ekonomutbildningarna vid landets högskolor och universitet. En idé är att FAR SRS i samarbete med högskolorna arbetar fram ett slags miniminivå vad gäller undervisningen inom exempelvis redovisning.

– Byråerna lägger stora resurser på utbildning och en del av dessa kunskaper borde man kanske kunna få redan tidigare genom högskoleutbildningen, säger Svante Forsberg.

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...