Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Ämne i förändring fortsätter att locka

Högskolorna höjer blicken allt mer över revisionen när de planerar sina fördjupningar i redovisning. Men på Handelshögskolan i Stockholm lockas studenterna till redovisningsämnet när det blåser snålt i finanssektorn.

Mittuniversitetet i Sundsvall hör till dem som låter sitt kursinnehåll påverkas av den slopade revisionssplikten i mindre aktiebolag.

– Vi planerar att bredda revisionsutbildningen till att omfatta sådant som marknadens aktörer kan beställa, säger Peter Öhman, lärare och forskare vid Mittuniversitetet.

Att den formella revisionen minskar i omfattning behöver inte betyda att granskandet i sin helhet blir mindre viktigt. Kontroller av hållbarhetsredovisningar, utredande av ekonomiska brott samt prognoser om företags fortlevnad hör till de områden nära den traditionella revisionen som kan växa i omfattning, noterar han.

På Högskolan Dalarna blåser brisen från liknande håll. Ekonomprogrammets ansvarige, Ola Nääs, framhåller att inget ännu är klart inför läsåret som börjar om ett år, men en idé bland många är att den treåriga kandidatutbildningen skulle kunna göra avsteg från kraven för grundläggande revisorskompetens och i stället lyfta fram sådant som behövs på företagens ekonomiavdelningar.

– De flesta av våra studenter blir inte revisorer utan ekonomiansvariga på små företag. Då får vi fråga oss om vi ska utbilda revisorer eller ekonomiansvariga, säger Ola Nääs.

Tomas Hjelström, lärare och forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, ser inga tecken på minskande intresse för vare sig redovisning eller revision.

– Tittar man tillbaka de senaste fyra åren har ju efterfrågan på revisionsutbildningen snarast ökat, säger han. Den grundläggande revisionskurs som blivande revisorer läser på Handelshögskolan lockar runt trettio av studenterna varje år, ett ganska konstant antal.

– Redovisning diskuteras ofta i affärspressen, och enskilda fall där redovisnings- och revisionsfrågor står i centrum dyker upp med jämna mellanrum. Det bidrar till ett intresse för att få förståelse för dessa frågor. Sen har jag känslan att revisionsbranschen inte är mindre attraktiv i dag. Det är delvis en konjunkturfråga, det är svårare att få jobb i till exempel finanssektorn, säger Tomas Hjelström.

Alexander Kristofersson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...