Innehåll

Balans nr 8/9 2009

Tema utbildning: Kvalitetssäkrade gymnasieekonomer tar plats

Nu börjar de första kullarna diplomerade gymnasieekonomer att komma ut på marknaden. Företagen välkomnar möjligheten att väcka intresset för redovisning på ett tidigt stadium under utbildningen.

Närmare en tredjedel av rikets gymnasieskolor kan i dag erbjuda en möjlighet för sina studenter att bli diplomerade gymnasieekonomer (DGE):

– Vi riktar in oss på de elever som vill studera mer än minimikraven, säger Hans de Geer, ordförande för den oberoende certifieringskommitté som tar ställning till gymnasieskolornas ansökningar.

Sedan starten 2007 har 97 skolor runtom i landet blivit certifierade. Diplomet kräver bland annat att eleverna läser mer matte och gör praktik ute på något företag. Det verklighetsbaserade lärandet är en bärande tanke med det nya diplomet som instiftades av stiftelsen Företagsam. Det färdiga konceptet presenterades på FAR SRS-dagen för lärare i december 2006. Redan i juni följande år certifierades de första 20 skolorna och sedan dess har tillväxten varit stadig.

– De flesta skolor som har sökt har också beviljats certifiering. Många har fått skriva om sin ansökan innan, men det är ju ingenting som de sitter och gör på sin kammare, utan det sker i en kommunikativ process mellan oss och skolorna, säger Hans de Geer.

Syftet med DGE är att arbetsgivare och högskolor, liksom inte minst studenterna själva, ska veta att deras utbildning håller en för ändamålet hög kvalitet.

– Vi ser den här satsningen som ett sätt att visa hur roligt vårt jobb är och inspirera elever till fortsatta studier inom redovisning eller attrahera dem för en anställning direkt efter gymnasiet, säger Barbro Bolander på Grant Thornton, som är en av DGE:s partner i näringslivet.

Hon tror dock att det är fel att jämföra det nya diplomet med en examen från äldre tiders handelsgymnasium.

– Jag tror att de flesta från den nya utbildningen kommer att gå vidare till högskolan, men det finns ju alltid personer som vill ut och jobba och nu vet vi vilken kompetens de har, säger Barbro Bolander.

Namn: Alexander Stensfelt

Ålder: 20 år

Aktuell: Den första diplomerade gymnasieekonomen i Sverige, Gångsätra gymnasium, Lidingö i juni 2008.

Vad hände sedan?

– Jag hade lite olika småjobb ett tag, sen började jag plugga på kandidatprogrammet i ekonomi på Uppsala universitet. Mitt förstahandsval var faktiskt psykologprogrammet, men det kräver mer arbetslivserfarenhet.

Tycker du att gymnasieekonomutbildningen gav en bra grund att stå på?

– Ja, för att plugga vidare gav det en rätt stark grund, men jag kände inte att jag var helt färdig för att arbeta med ekonomi i någon större utsträckning direkt efteråt. Å andra sidan har jag alltid tänkt plugga vidare så i mitt fall var det inga problem. Inte så många i min klass började att jobba direkt efter studenten.

Vad vill du arbeta med i framtiden?

– Jag har inte valt inriktning än utan tycker att det känns bra att prova lite olika basämnen först. Jag försöker att hålla alla dörrar öppna.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...