Innehåll

Balans nr 1 2010

Full fart framåt!

Framtiden är temat för detta nummer av Balans. Vad gör en revisor om tio år? Och hur har redovisningskonsultens roll påverkats av de förändringar som revisions- och rådgivningsbranschen genomgår? I ett rundabordssamtal diskuterar Bino Catasús, Caroline af Ugglas och Dan Brännström framtidens revision. På några punkter är de överens, på andra har de olika idéer om revisorns roll år 2020. Alltjämt är det dock företag och företagande som utgör grunden för branschens existens och därför inleds temablocket med en artikel om framtidens näringsliv.

I en debattartikel om framtidens redovisningskonsulter diskuterar Lena Edsbäcker, C-G Ekström, Claes Westerberg, Christer Abrahamsson och Anna Halldenius om det verkligen krävs akademisk utbildning för att kunna arbeta operativt med redovisning åt små företag?

Daniel de Paula och Johan Engstam redogör detaljerat för de viktigaste förändringarna med nya ISA 600. Bland annat krävs tidig närvaro i dotterbolagens revision.

Vid årsskiftet infördes nya skatteregler som bryter mot realisationsprincipen. I sin krönika ger Roger Zinders förslag på hur den kan återupprättas.

Finansinspektionens generaldirektör Martin Andersson vänder sig också till politikerna: ”Vi behöver en ny ordning där finansiella företag kan gå omkull under ordnade former”, säger han i ett samtal med Balans.

God fortsättning!