Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Tätt mellan morötterna i svenska börsbolag

Nyföreslagna incitamentsprogram är dubbelt så vanliga i svenska börsbolag som i motsvarande norska bolag, och hela fyra gånger så vanliga som i de danska. Det konstaterar KPMG, som har räknat de program som föreslogs vid det gångna årets bolagsstämmor.

Vart fjärde svenskt börsbolag introducerade nya incitamentsprogram 2009. Allra vanligast var de i hälsosektorn.

– Det är förvånande att de nordiska skillnaderna är så stora, säger Björn Johansson, ansvarig på KPMG för incitamentsprogram.

Han tror att en bidragande förklaring kan vara att svenska företag har en starkare tradition av incitamentsprogram, något som kan ha starkt samband med de svenska skattereglerna där värdetillväxt får beskattas som inkomst av kapital. Den möjligheten finns dock även i Danmark. Svenska och danska incitamentsprogram omfattar alla medarbetare i större utsträckning än vad de norska gör.

I Sverige blir programmen allt mer individuellt utformade.

– Det blir allt viktigare att koppla incitamentsprogram till konkreta prestationsmål, säger Björn Johansson, som tycker sig se den trenden även internationellt.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...