Nyföreslagna incitamentsprogram är dubbelt så vanliga i svenska börsbolag som i motsvarande norska bolag, och hela fyra gånger så vanliga som i de danska. Det konstaterar KPMG, som har räknat de program som föreslogs vid det gångna årets bolagsstämmor.

Vart fjärde svenskt börsbolag introducerade nya incitamentsprogram 2009. Allra vanligast var de i hälsosektorn.

– Det är förvånande att de nordiska skillnaderna är så stora, säger Björn Johansson, ansvarig på KPMG för incitamentsprogram.

Han tror att en bidragande förklaring kan vara att svenska företag har en starkare tradition av incitamentsprogram, något som kan ha starkt samband med de svenska skattereglerna där värdetillväxt får beskattas som inkomst av kapital. Den möjligheten finns dock även i Danmark. Svenska och danska incitamentsprogram omfattar alla medarbetare i större utsträckning än vad de norska gör.

I Sverige blir programmen allt mer individuellt utformade.

– Det blir allt viktigare att koppla incitamentsprogram till konkreta prestationsmål, säger Björn Johansson, som tycker sig se den trenden även internationellt.

ak