Tillgångsvärdering i lågkonjunktur, revisions- och rådgivningsbranschens omvandling och byggbranschens nya momsregler. Det var några av de många ämnen som togs upp vid FAR SRS lärardag i början av december.

Lärardagen hölls på tre orter: Göteborg, Stockholm och Malmö, med sammanlagt uppåt 8o deltagande lärare.

– Vi lärare behöver mer ren ämnesfortbildning, säger EeVA-Liisa Purolainen, lärare i bland annat redovisning och beskattning samt rättskunskap vid Ross Tensta gymnasium i Stockholm.

Hon menar att den fortbildning som lärarna får snarare brukar gälla skolmiljön.

– Det här var en chans att få kostnadsfri vidareutbildning. Det händer så mycket inom skatteområdet. Jag hade till exempel ingen aning om att byggföretag inte behöver redovisa moms när de säljer till varandra, säger EeVA-Liisa Purolainen.

Lärardagen arrangerades för sjätte året i ordningen av FAR SRS och stiftelsen Företagsam i samarbete med Skatteverket. Företagsam står bland annat bakom den nya certifieringen av utbildningar till diplomerad gymnasieekonom, som diskussioner vid tidigare års lärardagar har bidragit till att utforma.

– Det jag tycker är roligt med årets upplaga är inte minst att Caisa Drefeldt och Dan Brännström [från FAR SRS] är med, säger Mats Johansson på Företagsam.

– Lärare har blivit svältfödda på fortbildning. Det är ju olyckligt på ett område som ekonomi i allmänhet, och skatter och redovisning i synnerhet, säger han.

Mats Johansson tillägger att vissa lärare har svårt att ens få pengar för att resa till FAR SRS lärardag som i övrigt är helt kostnadsfri.

ak