Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Uppskattad fortbildning för ämneslärare i ekonomi

Tillgångsvärdering i lågkonjunktur, revisions- och rådgivningsbranschens omvandling och byggbranschens nya momsregler. Det var några av de många ämnen som togs upp vid FAR SRS lärardag i början av december.

Lärardagen hölls på tre orter: Göteborg, Stockholm och Malmö, med sammanlagt uppåt 8o deltagande lärare.

– Vi lärare behöver mer ren ämnesfortbildning, säger EeVA-Liisa Purolainen, lärare i bland annat redovisning och beskattning samt rättskunskap vid Ross Tensta gymnasium i Stockholm.

Hon menar att den fortbildning som lärarna får snarare brukar gälla skolmiljön.

– Det här var en chans att få kostnadsfri vidareutbildning. Det händer så mycket inom skatteområdet. Jag hade till exempel ingen aning om att byggföretag inte behöver redovisa moms när de säljer till varandra, säger EeVA-Liisa Purolainen.

Lärardagen arrangerades för sjätte året i ordningen av FAR SRS och stiftelsen Företagsam i samarbete med Skatteverket. Företagsam står bland annat bakom den nya certifieringen av utbildningar till diplomerad gymnasieekonom, som diskussioner vid tidigare års lärardagar har bidragit till att utforma.

– Det jag tycker är roligt med årets upplaga är inte minst att Caisa Drefeldt och Dan Brännström [från FAR SRS] är med, säger Mats Johansson på Företagsam.

– Lärare har blivit svältfödda på fortbildning. Det är ju olyckligt på ett område som ekonomi i allmänhet, och skatter och redovisning i synnerhet, säger han.

Mats Johansson tillägger att vissa lärare har svårt att ens få pengar för att resa till FAR SRS lärardag som i övrigt är helt kostnadsfri.

ak

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...