Innehåll

Balans nr 1 2010

Noteringar: Utbrett fusk med kassaregister

I slutet av förra året gjorde Skatteverket en granskning av runt 500 företag inom kontanthandeln där det funnits misstankar om manipulation av kassaregister. Granskningen har lett till att 300 ärenden har lämnats över till åklagare för utredning. Bland annat gäller det misstankar om bokföringsbrott och skattebrott. I genomsnitt har de granskade företagen undanhållit 20–40 procent av sina intäkter.

Genom den nya kassaregisterlagen, som infördes vid årsskiftet, hoppas Skatteverket stävja den här typen av fusk.

– De nya systemen med certifierade kassaregister kommer att göra det svårare för oseriösa företag att med hjälp av manipulerade kassaregister stoppa pengar i egen ficka, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Den nya kassaregisterlagen innebär bland annat att nästan alla företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste ha särskilda kontrollerbara kassaregister.

ph