Balans nr 1 2010

Framtiden: En ny generation tar över en ny värld

Hur ser kommande generationers konsumtionsmönster ut? Och hur kommer det att påverka näringslivet? Balans intervjuade några personer som på olika sätt arbetar med att försöka förstå och forma framtiden.

Sverige står inför ett viktigt generationsskifte. Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna, betonar vikten av att ”manövrera” det väl. Men när den nya generationen tar över rodret kommer det vara för att navigera i en förändrad värld. Globaliseringen kommer att fortsätta och medföra ökad konkurrens, men också nya kundgrupper med nya krav. Nyckeln till framgång heter anpassningsförmåga.

– Sverige har aldrig varit i centrum för världens utveckling; vår framgång har byggts på att vi under många årtionden har lyckats sälja produkter och tjänster på en global marknad, säger Staffan Larsson, avdelningschef och ansvarig för scenarier och framsynsarbete på myndigheten Tillväxtanalys.

Kommun – och finnansmarknadsminister Mats Odell instämmer.

– Svensk export motsvarar närmare hälften av BNP. Andelen kommer att öka. Det gynnar Sverige, men ställer också höga krav på vår förmåga att ställa om, säger han.

En fråga är alla som Balans tillfrågat överens om: vikten av att satsa på forskning och utbildning, från grundskole- upp till högskolenivå. Nästa steg är att omsätta den höga kunskapsnivån i innovationer.

– Vi behöver göra breda insatser för att stimulera småföretagande, inte minst måste innovationskraften i de små företagen utvecklas, säger socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman Thomas Östros.

Mats Odell (kd) menar att politiker inte ska peka ut vilka områden som svenskt näringsliv ska satsa på, utan bereda vägen.

– Men jag tror att exempelvis svensk tjänstesektor har goda möjligheter att exportera hälso- och sjukvård, säger han.

Anna-Stina Nordmark Nilsson tror att den privata sektorn kommer att ta över allt fler av välfärdstjänsterna. ”En större del av de tjänster som i dag betalas med skatter kommer att finansieras med avgifter och via försäkringar”, säger hon.

Produktekonomin är passé

”Tjänstefiering” handlar inte bara om en växande marknad för tjänster utan om att försäljningen av produkter i framtiden kommer att ersättas av försäljning av funktioner och koncept, eller ”affärsinnovationer”, som Staffan Larsson föreslår som samlingsnamn. I framtiden kommer vi inte att köpa en kontorsstol utan en ergonomisk ”sittfunktion”. I stället för en lastbil köper man en transportlösning och tillverkaren tillhandahåller varje dag ett servat fordon.

Ikea och Hennes & Mauritz fortsätter att vara förebilder för nästa generations företagsledare. Utmärkande för dem, berättar Staffan Larsson, är att de har utvecklat en företagskultur med värden som går utanför själva varorna. I den meningen är de fortfarande moderna företag. Anna-Stina Nordmark Nilsson menar dock att förändringskraften kommer från de små företagen.

– I dag är Sverige alldeles för beroende av några få framgångsrika exportföretag, det behövs fler och växande företag. Småföretagen är motorn i ekonomin. Det är där omställningen inom näringslivet hanteras bäst.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...