Hur ser kommande generationers konsumtionsmönster ut? Och hur kommer det att påverka näringslivet? Balans intervjuade några personer som på olika sätt arbetar med att försöka förstå och forma framtiden.

Sverige står inför ett viktigt generationsskifte. Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd för Företagarna, betonar vikten av att ”manövrera” det väl. Men när den nya generationen tar över rodret kommer det vara för att navigera i en förändrad värld. Globaliseringen kommer att fortsätta och medföra ökad konkurrens, men också nya kundgrupper med nya krav. Nyckeln till framgång heter anpassningsförmåga.

– Sverige har aldrig varit i centrum för världens utveckling; vår framgång har byggts på att vi under många årtionden har lyckats sälja produkter och tjänster på en global marknad, säger Staffan Larsson, avdelningschef och ansvarig för scenarier och framsynsarbete på myndigheten Tillväxtanalys.

Kommun – och finnansmarknadsminister Mats Odell instämmer.

– Svensk export motsvarar närmare hälften av BNP. Andelen kommer att öka. Det gynnar Sverige, men ställer också höga krav på vår förmåga att ställa om, säger han.

En fråga är alla som Balans tillfrågat överens om: vikten av att satsa på forskning och utbildning, från grundskole- upp till högskolenivå. Nästa steg är att omsätta den höga kunskapsnivån i innovationer.

– Vi behöver göra breda insatser för att stimulera småföretagande, inte minst måste innovationskraften i de små företagen utvecklas, säger socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman Thomas Östros.

Mats Odell (kd) menar att politiker inte ska peka ut vilka områden som svenskt näringsliv ska satsa på, utan bereda vägen.

– Men jag tror att exempelvis svensk tjänstesektor har goda möjligheter att exportera hälso- och sjukvård, säger han.

Anna-Stina Nordmark Nilsson tror att den privata sektorn kommer att ta över allt fler av välfärdstjänsterna. ”En större del av de tjänster som i dag betalas med skatter kommer att finansieras med avgifter och via försäkringar”, säger hon.

Produktekonomin är passé

”Tjänstefiering” handlar inte bara om en växande marknad för tjänster utan om att försäljningen av produkter i framtiden kommer att ersättas av försäljning av funktioner och koncept, eller ”affärsinnovationer”, som Staffan Larsson föreslår som samlingsnamn. I framtiden kommer vi inte att köpa en kontorsstol utan en ergonomisk ”sittfunktion”. I stället för en lastbil köper man en transportlösning och tillverkaren tillhandahåller varje dag ett servat fordon.

Ikea och Hennes & Mauritz fortsätter att vara förebilder för nästa generations företagsledare. Utmärkande för dem, berättar Staffan Larsson, är att de har utvecklat en företagskultur med värden som går utanför själva varorna. I den meningen är de fortfarande moderna företag. Anna-Stina Nordmark Nilsson menar dock att förändringskraften kommer från de små företagen.

– I dag är Sverige alldeles för beroende av några få framgångsrika exportföretag, det behövs fler och växande företag. Småföretagen är motorn i ekonomin. Det är där omställningen inom näringslivet hanteras bäst.

Rakel Lennartsson