Balans nr 1 2010

Framtiden: ”Redovisningskonsultens roll närmar sig revisorsrollen”

Lotta Jörgensen är ny vice ordförande i FAR SRS

Redovisningskonsultens yrkesroll kommer att närma sig revisorns roll i framtiden. Det spår Lotta Jörgensen, redovisningskonsult och kontorschef på Grant Thornton i Helsingborg och en av två vice ordförande i FAR SRS.

Den senaste tiden har det varit ett ökat fokus på redovisningskonsultens yrkesroll. Den förväntade förändringen av revisionsplikten för mindre aktiebolag och samarbetet mellan FAR SRS och SRF kring auktorisationen av redovisningskonsulter är viktiga faktorer som driver utvecklingen.

Enligt Lotta Jörgensen kommer redovisningskonsultens yrkesroll i framtiden att vara mer lik revisorns roll – så som den ser ut i dag. Bland annat tror hon att redovisningskonsulter i större utsträckning kommer att verka som rådgivare och ha en egen kundstock.

– Utvecklingen går mot en mer självständig roll. I dag är det många konsulter som jobbar på en revisionsbyrå med årsbokslut och årsredovisningar, men inte särskilt mycket med rådgivning. Här tror jag det kommer att ske en förändring. En redovisningskonsult kommer i princip att göra vad revisorn gör i dag, förutom att utföra själva revisionen. Det innebär att yrkeskårerna blir mer jämbördiga i ansvar och arbetsuppgifter, säger Lotta Jörgensen.

Högre status

Hon tror att förändringarna på sikt kommer att leda till högre status för yrkesrollen. Viktiga pusselbitar är Svensk standard för redovisningstjänster, Reko och det pågående arbetet med att utforma en kvalitetskontroll för redovisningskonsulter, lik den som i dag finns för revisorer. Men ingenting sker av sig självt, påpekar hon. Utan vilja och hårt arbete hjälper varken standarder eller kvalitetskontroller. De enda som kan lyfta yrkesrollen är redovisningskonsulterna själva -med stöd av branschen.

– För att uppnå högre status måste vi höja kvaliteten på våra tjänster och skapa egna kundstockar, annars kommer vi nog inte så mycket längre. Som det ser ut i dag är nivån tyvärr mycket varierande inom yrkeskåren.

För en del kommer det sannolikt att krävas mer utbildning för att möta marknadens ökande krav, menar Lotta Jörgensen.

– Personligen tror jag att många behöver bli bättre på kommunikationsteknik.

Att det inte längre kommer att finnas någon revisor att ”luta” sig mot i de bolag som väljer bort revision medför ett ökat ansvar för redovisningskonsulten.

– Om tio år är det nog många företag som inte längre har revision och jag tror att vi kommer att få se fler skadeståndsprocesser framöver, som en följd av ett ökat fokus på att redovisningskonsulter ska utföra ett hög-kvalitativt arbete.

Fler redovisningskonsulter

Kommer antalet redovisningskonsulter att vara fler år 2020, jämfört med i dag?

– Jag tror det. Samtidigt vet vi inte hur de revisorer som inte längre utför revision kommer att titulera sig. Ett alternativ är ju rådgivare. Men det kommer i alla fall att vara betydligt fler som lämnar bokslutsrapporter om tio år.

Att många revisorer har börjat se om sitt hus inför förändringen av revisionsplikten och skaffat sig dubbla titlar genom att bli auktoriserade redovisningskonsulter ser inte Lotta Jörgensen som något problem. Tvärtom.

– Ökad konkurrens driver på utvecklingen mot högre kvalitet. Så det ser jag enbart som positivt. Men vi ska jobba gemensamt för kundernas bästa och det får inte bli en intern kamp om uppdragen.

I dag är det många som inte vet skillnaden mellan en revisor och en redovisningskonsult och många företagare kallar redovisningskonsulten för ”min revisor”. Lotta Jörgensen framhåller att det kommer att bli än mer viktigt i framtiden att tydliggöra rollerna.

– En utmaning för branschen är att hitta den optimala kvalitetssäkringen för kunden. Ska det vara revision eller en bokslutsrapport? Vad som är rätt kan naturligtvis variera över tiden, exempelvis kan en högre grad av säkerhet behövas om kunden är i ett expansivt skede och behöver låna pengar.

Lotta Jörgensen menar att förändringarna kommer att kräva ett nytänk även inom utbildningsväsendet.

– På högskolorna pratar man mest om att man ska bli revisor. Men man borde presentera andra karriärvägar, säger Lotta Jörgensen och efterlyser en ny syn på redovisningskonsultens yrkesroll inom högskolorna och universiteten.

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...