Balans nr 1 2010

Finforum tog sikte på framtiden

Hur framtidens årsredovisning kommer att se ut var ett av huvudämnena på 2009 års upplaga av Finforum som ägde rum i Stockholm 9 december.

Sylvia Nylin, vd för Sveriges Informationsförening, inledde med att efterlysa ett helhetstänkande, med redovisning och nytänkande kommunikation hand i hand.

– Siffror beskriver pengar vi har tjänat, ord och människor beskriver pengarna vi ska tjäna, sa hon.

Samspelet mellan siffror och ord var kanske också en återspegling av evenemangets arrangörer: Finforum är ett samarrangemang mellan Irev, FAR SRS, Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) samt Sveriges Informationsförening.

Swedbanks makrostrateg Knut Hallberg gav en halvmunter/halvdyster utblick mot näringslivets omvärld. Därefter gjorde Peter Malmqvist, ordförande för SFF och även moderator för dagen, ett svep över vad han anser vara onödiga och betungande informationskrav i IFRS.

– Kan inte alla gå ut på Sergels torg och demonstrera, uppmanade han, trots att reglerna knappast utformas i Stockholm eller Sverige.

Två paneldebatter tog vid

– Ur mitt perspektiv är årsredovisningen främst ett sätt att sälja aktien, sa Martin Hamner, ekonomi- och finansansvarig på Industrivärden.

– Jag kan tycka att företagets verkliga drivkrafter kommer bort lite grann i bolagsstyrningsrapporter och sidor om hållbarhet och personalen, som liksom trycks in – medan det som verkligen gör att försäljningen och marginalerna rör på sig borde få mer plats.

Han var långt ifrån ensam om att önska sig mer fokuserad redovisning, och flera framhöll värdet av företagets unika information om sin affär framför pliktskyldiga standardformuleringar.

Dagen avslutades med en annan paneldebatt, om framtidens börsövervakning. Christina Ploom från Finansinspektionen öppnade för olika alternativa lösningar – även självreglering ifall näringslivet snabbt kan få till en tillräcklig organisation. Volvos Mikael Hagström med flera framhöll dock fördelar i tankar på övervakning utförd av en sameuropeisk myndighet efter mönster från USA.

Alexander Kristofersson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...