Hur framtidens årsredovisning kommer att se ut var ett av huvudämnena på 2009 års upplaga av Finforum som ägde rum i Stockholm 9 december.

Sylvia Nylin, vd för Sveriges Informationsförening, inledde med att efterlysa ett helhetstänkande, med redovisning och nytänkande kommunikation hand i hand.

– Siffror beskriver pengar vi har tjänat, ord och människor beskriver pengarna vi ska tjäna, sa hon.

Samspelet mellan siffror och ord var kanske också en återspegling av evenemangets arrangörer: Finforum är ett samarrangemang mellan Irev, FAR SRS, Sveriges Finansanalytikers Förening (SFF) samt Sveriges Informationsförening.

Swedbanks makrostrateg Knut Hallberg gav en halvmunter/halvdyster utblick mot näringslivets omvärld. Därefter gjorde Peter Malmqvist, ordförande för SFF och även moderator för dagen, ett svep över vad han anser vara onödiga och betungande informationskrav i IFRS.

– Kan inte alla gå ut på Sergels torg och demonstrera, uppmanade han, trots att reglerna knappast utformas i Stockholm eller Sverige.

Två paneldebatter tog vid

– Ur mitt perspektiv är årsredovisningen främst ett sätt att sälja aktien, sa Martin Hamner, ekonomi- och finansansvarig på Industrivärden.

– Jag kan tycka att företagets verkliga drivkrafter kommer bort lite grann i bolagsstyrningsrapporter och sidor om hållbarhet och personalen, som liksom trycks in – medan det som verkligen gör att försäljningen och marginalerna rör på sig borde få mer plats.

Han var långt ifrån ensam om att önska sig mer fokuserad redovisning, och flera framhöll värdet av företagets unika information om sin affär framför pliktskyldiga standardformuleringar.

Dagen avslutades med en annan paneldebatt, om framtidens börsövervakning. Christina Ploom från Finansinspektionen öppnade för olika alternativa lösningar – även självreglering ifall näringslivet snabbt kan få till en tillräcklig organisation. Volvos Mikael Hagström med flera framhöll dock fördelar i tankar på övervakning utförd av en sameuropeisk myndighet efter mönster från USA.

Alexander Kristofersson