Glöm timmarna och ta betalt för värde. Den uppmaningen riktar Caroline Rosén, partner på PriceGain, till revisions- och rådgiv-ningsbranschen i en debattartikel på sidan 48. Hon menar att det finns stora möjligheter att öka lönsamheten genom att prissätta tjänster utifrån kundernas betalningsvilja, i stället för att tillämpa en statisk timprissättning. I grunden handlar det om att flytta fokus från pris till behov. Det låter enkelt – och logiskt, ... eller? Gå in på <tidningenbalans.se> och tyck till i ”månadens fråga”!

Profil i detta nummer är Fars nye ordförande Anders Bäckström. Som ung hade han siktet inställt på ett liv som fotbollsproffs. Men en knäskadad lagkamrat fick honom att tänka om och i stället satsa på revisorsyrket. Med lite enkel sannolikhetslära i bakhuvudet så ter det sig som ett klokt val det finns ju betydligt fler framgångsrika revisorer än det finns Zlatan-typer.

Men lagtänkandet lever kvar och under sin tid som ordförande i Far kommer Anders Bäckström att fokusera på att ena branschen i viktiga frågor alltså att få alla medlemmar att springa mot samma mål. Den absolut viktigaste uppgiften, menar han, är att säkerställa förtroendet för den finansiella rapporteringen – en fråga som angår alla i branschen, oavsett yrkeskategori.

Från och med detta nummer kommer Fars sektioner, policygrupper och arbetsgrupper att informera om aktuella frågor. Först ut är sektionerna Stora företag och Små & medelstora företag. Läs om vad som är på gång på sidan 57.

Pernilla Halling

pernilla.halling@tidningenbalans.se