Innehåll

Balans nr 10 2010

Medlemsnytta: Vad vill medlemmarna?

Det viktigaste för sektionen Små & medelstora företag är att bevaka och påverka den nationella utvecklingen av branschens frågor. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland sektionens medlemmar.

Medlemsnytta är viktigt inom Far. Men för det krävs att man vet vad medlemmarna vill. Fars sektion Små & medelstora företag har därför genomfört en enkätundersökning bland sektionens medlemmar.

–Det är första gången vi gör en sådan undersökning, men tanken är att det ska bli en återkommande medlemsenkät, säger Bo Åsell, ordförande i sektionen Små & medelstora företag.

Syftet med enkäten är att ta reda på vilka frågor medlemmarna tycker att sektionen ska arbeta med. Svaren visar att en av de viktigaste frågorna är att bevaka och påverka den nationella utvecklingen av branschens frågor.

–Av svaren har det också visat sig att oavsett om man arbetar som revisor eller redovisningskonsult, eller om man arbetar på en stor eller liten byrå, så finns det en samsyn bland medlemmarna och det är positivt, säger Bo Åsell.

Medlemmarna säger i enkäten att det är viktigt att söka samsyn med andra aktörer i professionella frågor. Att föra en extern debatt om branschfrågor, till exempel om redovisningens och revisionens roll, kommer också högt upp på listan.

–Ett annat område som tas upp är lokalföreningarna och hur den lokala verksamheten bör organiseras i framtiden. Med hjälp av undersökningen får vi veta hur medlemmarna ser på frågan, säger Bo Åsell.

Förhoppningen är att medlemmarna ska få nytta av att enkäten har genomförts. Bo Åsell säger att sektionen ska arbeta vidare med svaren och att man kommer att ta hänsyn till medlemmarnas synpunkter.

–Vi ska skriva en kommunikationsplan, både externt och internt. Far ska vara synligt och medlemmarna ska känna att de har nytta av Far dagligen, säger Bo Åsell.

Charlotta Danielsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...