Det viktigaste för sektionen Små & medelstora företag är att bevaka och påverka den nationella utvecklingen av branschens frågor. Det visar den enkätundersökning som gjorts bland sektionens medlemmar.

Medlemsnytta är viktigt inom Far. Men för det krävs att man vet vad medlemmarna vill. Fars sektion Små & medelstora företag har därför genomfört en enkätundersökning bland sektionens medlemmar.

–Det är första gången vi gör en sådan undersökning, men tanken är att det ska bli en återkommande medlemsenkät, säger Bo Åsell, ordförande i sektionen Små & medelstora företag.

Syftet med enkäten är att ta reda på vilka frågor medlemmarna tycker att sektionen ska arbeta med. Svaren visar att en av de viktigaste frågorna är att bevaka och påverka den nationella utvecklingen av branschens frågor.

–Av svaren har det också visat sig att oavsett om man arbetar som revisor eller redovisningskonsult, eller om man arbetar på en stor eller liten byrå, så finns det en samsyn bland medlemmarna och det är positivt, säger Bo Åsell.

Medlemmarna säger i enkäten att det är viktigt att söka samsyn med andra aktörer i professionella frågor. Att föra en extern debatt om branschfrågor, till exempel om redovisningens och revisionens roll, kommer också högt upp på listan.

–Ett annat område som tas upp är lokalföreningarna och hur den lokala verksamheten bör organiseras i framtiden. Med hjälp av undersökningen får vi veta hur medlemmarna ser på frågan, säger Bo Åsell.

Förhoppningen är att medlemmarna ska få nytta av att enkäten har genomförts. Bo Åsell säger att sektionen ska arbeta vidare med svaren och att man kommer att ta hänsyn till medlemmarnas synpunkter.

–Vi ska skriva en kommunikationsplan, både externt och internt. Far ska vara synligt och medlemmarna ska känna att de har nytta av Far dagligen, säger Bo Åsell.

Charlotta Danielsson