EU-kommissionen har hittills godkänt officiella översättningar av International Standards on Auditing, ISA, och kvalitetskontrollstandarden ISQC1 till 6 av 23 officiella EU-språk. Det innebär att Sverige, som fick sina översättningar godkända tidigare i år, är ett av de första EU-länderna att fullgöra sitt åtagande att publicera ISA på det nationella språket.