Varje byrå, stor som liten, ska från och med januari ha ett system för kvalitetskontroll. Det är ett led i anpassningen till ISQC1. Men många byråer saknar fortfarande ett system för egen återkommande kvalitetskontroll.

Från och med 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information följa reglerna i International Standard on Quality Control 1, iSQC 1. Kraven riktar sig främst till företagets ledning och i stora drag handlar det om vad revisions- och redovisningsföretaget kan göra för att hjälpa den ansvariga revisorn. Tanken är att om kraven genomförs på rätt sätt minskar risken att det blir fel i revisionsberättelserna.

–Varje byrå, oavsett om den är liten eller stor, måste ha en egen återkommande kontroll av uppdrag utförda av de enskilda revisorerna. Det går inte att vänta på Fars kvalitetskontroll var tredje eller sjätte år, säger Bengt Skough från Fars sektion Små & medelstora företag.

ISQC 1 medför att ledningen för revisionsföretaget måste tro på att kvalitet är viktigt och visa det i sitt arbete, samt ta fram regler och se till att dessa följs.

–Att man måste ha alla riktlinjer och rutiner på plats redan 1 januari nästa år kommer som en överraskning för många, säger Olof Herolf, expert på internationella kvalitets- och revisionsstandarder.

ISQC 1 är nedbruten i flera delar och det slås fast att det yttersta ansvaret för kvaliteten alltid ligger på företagets ledning. Om ansvaret delegeras till anställda inom företaget åligger det styrelsen att följa upp och kontrollera hur arbetet utförs. Det går alltså inte enligt ISQC 1 att smita från ansvaret.

Företagsledningen ska bland annat skapa bra rutiner i företaget så att oberoendefrågor hanteras på ett korrekt sätt i varje uppdrag, ha riktlinjer och rutiner för vem som ska anställas och hur dessa följs under sin karriär, ha riktlinjer för ansvaret för övervakning och för genomgång av utfört arbete på det enskilda uppdraget. Det är också viktigt att varje revisionsföretag har dokumentation som visar att man har ett system för kvalitetskontroll och att detta system fungerar. Det senare sker genom att riktlinjer och rutiner övervakas, bland annat genom kontroll av enskilda uppdrag.

–Allt det här måste finnas på plats när ISQC 1 börjar gälla i januari nästa år, säger Olof Herolf.

Charlotta Danielsson

Kvalitetskontroll

Från 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information ha ett system för kvalitetskontroll. Detta är ett led i anpassningen till International Standard om Quality Control 1, (ISQC1).