Innehåll

Balans nr 10 2010

Noteringar: Kvalitetskontrollsystem krav från årsskiftet

Varje byrå, stor som liten, ska från och med januari ha ett system för kvalitetskontroll. Det är ett led i anpassningen till ISQC1. Men många byråer saknar fortfarande ett system för egen återkommande kvalitetskontroll.

Från och med 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information följa reglerna i International Standard on Quality Control 1, iSQC 1. Kraven riktar sig främst till företagets ledning och i stora drag handlar det om vad revisions- och redovisningsföretaget kan göra för att hjälpa den ansvariga revisorn. Tanken är att om kraven genomförs på rätt sätt minskar risken att det blir fel i revisionsberättelserna.

–Varje byrå, oavsett om den är liten eller stor, måste ha en egen återkommande kontroll av uppdrag utförda av de enskilda revisorerna. Det går inte att vänta på Fars kvalitetskontroll var tredje eller sjätte år, säger Bengt Skough från Fars sektion Små & medelstora företag.

ISQC 1 medför att ledningen för revisionsföretaget måste tro på att kvalitet är viktigt och visa det i sitt arbete, samt ta fram regler och se till att dessa följs.

–Att man måste ha alla riktlinjer och rutiner på plats redan 1 januari nästa år kommer som en överraskning för många, säger Olof Herolf, expert på internationella kvalitets- och revisionsstandarder.

ISQC 1 är nedbruten i flera delar och det slås fast att det yttersta ansvaret för kvaliteten alltid ligger på företagets ledning. Om ansvaret delegeras till anställda inom företaget åligger det styrelsen att följa upp och kontrollera hur arbetet utförs. Det går alltså inte enligt ISQC 1 att smita från ansvaret.

Företagsledningen ska bland annat skapa bra rutiner i företaget så att oberoendefrågor hanteras på ett korrekt sätt i varje uppdrag, ha riktlinjer och rutiner för vem som ska anställas och hur dessa följs under sin karriär, ha riktlinjer för ansvaret för övervakning och för genomgång av utfört arbete på det enskilda uppdraget. Det är också viktigt att varje revisionsföretag har dokumentation som visar att man har ett system för kvalitetskontroll och att detta system fungerar. Det senare sker genom att riktlinjer och rutiner övervakas, bland annat genom kontroll av enskilda uppdrag.

–Allt det här måste finnas på plats när ISQC 1 börjar gälla i januari nästa år, säger Olof Herolf.

Charlotta Danielsson

Kvalitetskontroll

Från 1 januari 2011 ska alla företag som utfärdar rapporter som styrker finansiell information ha ett system för kvalitetskontroll. Detta är ett led i anpassningen till International Standard om Quality Control 1, (ISQC1).

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...