Innehåll

Balans nr 10 2010

Noteringar: Översyn av LOU

Regeringen vill effektivisera och förbättra den offentliga upphandlingen. Därför ska regelverket nu utvärderas.

Lagen om offentlig upphandling (LOU) har fått mycket kritik för att ha varit krånglig och otydlig. Nu har tidigare Eu-parlamentarikern Anders Wijkman (KD) fått i uppdrag att utvärdera upphandlingsregelverket.

– En väl fungerande upphandling säkerställer att vi får bästa valuta för våra skattepengar. Nu ska vi se över om vi ytterligare kan förbättra den offentliga upphandlingen och särskilt se om vi kan förbättra förutsättningarna med hänsyn till miljö och etik, säger kommun- och finansmarknadsminister Mats Odell (KD).

I Sverige genomförs årligen tiotusentals offentliga upphandlingar och stora summor omfattas. Kritiker menar att LOU har hindrat myndigheterna från att göra goda ekonomiska affärer vid upphandlingarna och att tillämpningen av regelverket har varit betungande både för dem som lämnar anbud och för upphandlarna. Myndigheter kan i dag inte ta sociala och etiska hänsyn i upphandlingarna vilket gör att det finns en risk att små och medelstora företag missgynnas.

Utredaren Anders Wijkman ska ta ställning till om upphandlingsreglerna i tillräcklig utsträckning gör det möjligt för myndigheter att göra goda ekonomiska affärer och samtidigt använda sin köpkraft till att förbättra miljön, ta sociala och etiska hänsyn samt verka för ökade affärsmöjligheter för små och medelstora företag.

Utredningsuppdraget ska redovisas senast 28 juni 2012.

Charlotta Danielsson