Vart fjärde bolag planerar nytt incitamentsprogram

Ett av fyra börsbolag planerar att införa nya incitamentsprogram. Det visar en kartläggning som KPMG har gjort. En tydlig skillnad från tidigare år är att andelen aktieprogram ökar på bekostnad av personaloptioner.

KPMG har kartlagt de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under bolagsstämmorna våren 2010. Undersökningen visar att av 230 bolag planerar vart fjärde att införa ett nytt incitamentsprogram i år. Framför allt är det stora och medelstora bolag som har föreslagit nya program. Det har skett en kraftig ökning av aktieprogrammen. 49 procent av alla nya incitamentsprogram som föreslagits är aktieprogram, jämfört med 30 procent förra året.

–Aktieprogram är generellt inte lika känsliga som optionsprogram och det kan vara en anledning till varför andelen aktieprogram ökar. Efter en lång debatt och ett antal nya prejudikat gällande beskattning vid förvärv av värdepapper finns det nu även relativt positiva skatteförutsättningar som gör att de anställda inte belastas skattemässigt i samma omfattning som tidigare. Även för företagen finns skattemässiga fördelar med aktieprogrammen då de kan reducera den totala skatte- och socialavgiftsbördan, säger Björn Johansson, ansvarig för incitamentsprogram inom KPMG Skatt.

Kartläggningen visar också att det blivit mindre vanligt med incitamentsprogram som omfattar alla anställda på ett företag.

Charlotta Danielsson