Innehåll

Balans nr 10 2010

Noteringar: Nytt utvärderingssystem

Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att ta fram en ny kvalitetsutvärdering. För första gången nämns framtida arbetsgivare och branschföreträdare som viktiga parter i bedömningen.

Vid årsskiftet ska Högskoleverket påbörja arbetet med kvalitetsutvärdering enligt det nya systemet. Först ut är ekonomutbildningen, som länge kritiserats för att hålla en för låg nivå vad gäller undervisningstid och handledning. Ekononomutbildningen hör till de allra billigaste utbildningarna vid svenska universitet och högskolor.

–Historiskt sett har skolorna varit helt ointresserade av hur det har gått för studenterna. De har varit utbildningsfabriker som tagit emot gymnasister och lämnat ifrån sig studenter, men ingen har brytt sig om hur det går för dem sedan, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna.

Civilekonomerna, Far och ett antal andra branschintressenter har drivit frågan om ett oberoende ackrediteringsinstitut och även fört dialoger med utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Med viss framgång tycks det; i somras gav regeringen Högskoleverket i uppdrag att utarbeta ett nytt kvalitetsutvärderingssystem. För första gången kommer framtida arbetsgivare och andra branschföreträdare och intressenter ges en plats i utvärderingen. Alexander Beck kallar det för ett paradigmskifte.

–Det kan bli revolutionerande när man nu tar med avnämarna i kvalitetsutvärderingen. Risken är att vi får problem från andra hållet, det vill säga med att utse vilka som ska representera avnämarna. Och vilken beredskap har de för att avsätta folk till det här, säger han och tillägger:

–Det gäller att de är beredda att ställa upp, för här finns en unik möjlighet att lyfta svenska ekonomutbildningar.

I och med att det nya statliga kvalitetsutvärderingssystemet sjösätts läggs planerna på ett oberoende ackrediteringsinstitut, som Balans skrev om i nr 8–9/2009, tills vidare på is.

Rakel Lennartsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...