Regeringen har gett Högskoleverket i uppdrag att ta fram en ny kvalitetsutvärdering. För första gången nämns framtida arbetsgivare och branschföreträdare som viktiga parter i bedömningen.

Vid årsskiftet ska Högskoleverket påbörja arbetet med kvalitetsutvärdering enligt det nya systemet. Först ut är ekonomutbildningen, som länge kritiserats för att hålla en för låg nivå vad gäller undervisningstid och handledning. Ekononomutbildningen hör till de allra billigaste utbildningarna vid svenska universitet och högskolor.

–Historiskt sett har skolorna varit helt ointresserade av hur det har gått för studenterna. De har varit utbildningsfabriker som tagit emot gymnasister och lämnat ifrån sig studenter, men ingen har brytt sig om hur det går för dem sedan, säger Alexander Beck, utredningschef på Civilekonomerna.

Civilekonomerna, Far och ett antal andra branschintressenter har drivit frågan om ett oberoende ackrediteringsinstitut och även fört dialoger med utbildningsdepartementet och Högskoleverket. Med viss framgång tycks det; i somras gav regeringen Högskoleverket i uppdrag att utarbeta ett nytt kvalitetsutvärderingssystem. För första gången kommer framtida arbetsgivare och andra branschföreträdare och intressenter ges en plats i utvärderingen. Alexander Beck kallar det för ett paradigmskifte.

–Det kan bli revolutionerande när man nu tar med avnämarna i kvalitetsutvärderingen. Risken är att vi får problem från andra hållet, det vill säga med att utse vilka som ska representera avnämarna. Och vilken beredskap har de för att avsätta folk till det här, säger han och tillägger:

–Det gäller att de är beredda att ställa upp, för här finns en unik möjlighet att lyfta svenska ekonomutbildningar.

I och med att det nya statliga kvalitetsutvärderingssystemet sjösätts läggs planerna på ett oberoende ackrediteringsinstitut, som Balans skrev om i nr 8–9/2009, tills vidare på is.

Rakel Lennartsson