Styrelseordföranden Lena Möllerström Nording är sannolikt den första revisorn som nämns i eftertexten till en film.

Det lilla filmproduktionsbolaget i Göteborg har blivit stort och tackar sin revisor på vita duken. Jätteroligt, tycker Lena Möllerström Nording som värnar långsiktigt engagemang i sina kunder. Nu lämnar hon en del av det operativa arbetet för att bli styrelseordförande i Grant Thornton.

Vad innebär det att vara första kvinnan på toppen?

–Det har väckt mycket uppmärksamhet och jag har fått många positiva reaktioner från både kvinnor och män, internt i branschen och utifrån. Även internationellt. KPMG:s kvinnliga vd Helene Willberg var en av de första att gratulera mig.

Du bytte byrå, vilket inte är en självklarhet i branschen?

–Nej, det var väldigt ovanligt tidigare, men nu förekommer det oftare. Dels kan man få en nytändning av att byta jobb eller arbetsgivare, dels jobbar de olika byråerna med olika fokus vilket kan vara en orsak till att man byter. För mig var det bra att byta, det har mycket med kulturen på företaget att göra. Jag och Grant Thornton passar ihop. Grant Thornton är en platt organisation och jag är en lagspelare.

Du är också sannolikt den första revisorn som nämns i eftertexten till en film?

–Ja, det är jätteroligt. Det är nog första gången i världshistorien som en revisor nämns i eftertexten. Illusion film är en av mina äldsta kunder, som jag jobbat med i 20 år och sett växa från ingenting till producent av Irene Hussfilmerna. Ju längre tid man jobbat med en kund och ju mer man kan om verksamheten, desto roligare är det. Grant Thornton jobbar främst med ägarledda företag och revisorn har ofta även rollen som allmän rådgivare.

Ni har nästan 50 procent kvinnliga chefer, men du är fortfarande ensam kvinna i styrelserummet. Vad vill du göra åt det?

–Jag är inte för kvotering, men utifrån våra värdegrunder jobbar valberedningen för att det ska bli en bra styrelse och när det är kompetens som styr har kvinnorna lika möjligheter att komma in som männen. Problemet är att man går på rekommendationer och via nätverk i stället för en gedigen urvalsprocess. Här har valberedningen ett stort ansvar.

Varför är det så viktigt att få in kvinnor på toppen?

–Vi har fler kvinnor i vår företagsledning och ett ökat antal kvinnliga kontorschefer, men som mellanchef förvaltar du andras beslut. Det vill säga, hur många kvinnliga mellanchefer vi än får kommer strategierna att sättas av män. Alla företag mår bra av en blandning av kvinnor och män med olika bakgrunder och kulturer. På Grant Thornton jobbar vi också mycket med partnerskapet och även här är det viktigt att alla revisorer och konsulter känner att de kan bli partners.

Hur kommer ordförandeposten att påverka ditt arbete?

–Jag räknar med att styrelsearbetet kommer att ta minst 25 procent av min tid i anspråk. Förutom att leda styrelsen och vara länken mellan partners och styrelsen, kommer jag att vara ett bollplank för vår vd Peter Bodin och också representera byrån externt tillsammans med honom. Min största personliga utmaning blir nog att kunna släppa de operativa frågorna jag kommer ju fortfarande att jobba operativt med revision – och kunna lyfta blicken.

Rakel Lennartsson

Namn: Lena Möllerström Nording.

Familj: Man, tre barn och hund.

Bor: I Täby kyrkby, utanför Stockholm.

Karriär: Jag hade bestämt mig för att absolut inte bli revisor, men efter fyra år på bank sökte jag till en revisionsbyrå och insåg att det var ett jobb som verkligen passade mig.

Fritid: Friluftsliv; hav och båtar på sommaren och skidor på vintern.

Senast lästa bok: En talbok jag lyssnade på i somras. ”Lyckan är en sällsam fågel” av Anna Gavalda, uppläst av Anders Ekborg -alldeles underbar!