Balans nr 11 2010

Noteringar: Biologisk mångfald

”Riskbedömningen måste bli mer långsiktig”

Endast två av världens hundra största företag behandlar utarmningen av den biologiska mångfalden som en strategisk risk. Det framkommer i rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, som presenterades vid FN-konferensen om biologisk mångfald i slutet av oktober. I rapporten medverkar PwC med en genomgång av årsredovisningarna från världens hundra största företag, med avseende på biologisk mångfald och affärsrisk.

– Vår användning av naturresurser kan liknas vid ett stort internationellt lager av tillgångar som inte prissatts, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på PwC.

Han menar att det främst är analytiker och investerare som driver utvecklingen framåt.

– I takt med att institutionella investerare har börjat ta höjd för icke-finansiella risker i sina portföljer, har de konfronterat våra klienter med frågor som relaterar till hållbar utveckling, säger Lars-Olle Larsson.

Här kommer hållbarhetsredovisning och tillhörande revision in i bilden. Men Lars-Olle Larsson menar att dessa på sikt måste bli en integrerad del av den finansiella revisionens bedömning av bolagets affärsrisk.

– Ska revisionen vara relevant måste den adressera riskerna i bolaget. Sedan kan vi diskutera på vilken sikt dessa risker ska ses. Jag anser att vi måste bort från tolvmånadersperspektivet.

I PwC:s genomgång framgår att vd:ar i Afrika och Latinamerika i betydligt högre grad än vd:ar i Europa anser att biologisk mångfald har en positiv inverkan på företagens tillväxt.

– Kina köper landområden i Afrika och Sydamerika för att säkra livsmedelsförsörjningen. Det är ett konkret bevis för att naturresurserna är begränsade och kommer att värderas allt högre, säger Lars-Olle Larsson.

Rakel Lennartsson

TEEB

TEEB är ett projekt inom ramen för FN:s miljöprogram UNEP i samarbete med myndigheter, forskare och företag från hela världen.