Balans nr 11 2010

Noteringar: Biologisk mångfald

”Riskbedömningen måste bli mer långsiktig”

Endast två av världens hundra största företag behandlar utarmningen av den biologiska mångfalden som en strategisk risk. Det framkommer i rapporten The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB, som presenterades vid FN-konferensen om biologisk mångfald i slutet av oktober. I rapporten medverkar PwC med en genomgång av årsredovisningarna från världens hundra största företag, med avseende på biologisk mångfald och affärsrisk.

– Vår användning av naturresurser kan liknas vid ett stort internationellt lager av tillgångar som inte prissatts, säger Lars-Olle Larsson, specialistrevisor på PwC.

Han menar att det främst är analytiker och investerare som driver utvecklingen framåt.

– I takt med att institutionella investerare har börjat ta höjd för icke-finansiella risker i sina portföljer, har de konfronterat våra klienter med frågor som relaterar till hållbar utveckling, säger Lars-Olle Larsson.

Här kommer hållbarhetsredovisning och tillhörande revision in i bilden. Men Lars-Olle Larsson menar att dessa på sikt måste bli en integrerad del av den finansiella revisionens bedömning av bolagets affärsrisk.

– Ska revisionen vara relevant måste den adressera riskerna i bolaget. Sedan kan vi diskutera på vilken sikt dessa risker ska ses. Jag anser att vi måste bort från tolvmånadersperspektivet.

I PwC:s genomgång framgår att vd:ar i Afrika och Latinamerika i betydligt högre grad än vd:ar i Europa anser att biologisk mångfald har en positiv inverkan på företagens tillväxt.

– Kina köper landområden i Afrika och Sydamerika för att säkra livsmedelsförsörjningen. Det är ett konkret bevis för att naturresurserna är begränsade och kommer att värderas allt högre, säger Lars-Olle Larsson.

Rakel Lennartsson

TEEB

TEEB är ett projekt inom ramen för FN:s miljöprogram UNEP i samarbete med myndigheter, forskare och företag från hela världen.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...