Holländaren Hans Hoogervorst har utsetts till ny ordförande för International Accounting Standards Board, IASB. Han tillträder i slutet av juni 2011. lan Mackintosh blir samtidigt vice ordförande.

– De kompletterar varandra helt och hållet. Det är ett utmärkt val, säger avgående ordförande Sir David Tweedie.

IASB grundades 2001 med syfte att ta fram en global redovisningsstandard (IFRS). För närvarande består IASB av fjorton personer som utses av ”the IFRS Foundation”. Organisationen finansieras genom bidrag från de stora revisionsbyråerna, övriga näringslivet, central- och utvecklingsbanker med flera.

Rakel Lennartsson