Balans nr 11 2010

Noteringar: Nytt regelverk för försäkringsbolag

Solvens II ställer högre krav på företagen. Snart är Finansinspektionens provberäkningar klara.

Banksektorn har redan sitt, snart kommer även ett nytt regelverk för försäkringsbolag. Solvens II speglar den genomgripande omställningen till en riskbaserad och marknadsorienterad värdering av tillgångar och skulder.

2013 kan tyckas långt borta, men det är hög tid för bolagen att förbereda sig för EU:s nya regelverk för försäkringsbolag, Solvens II. I Sverige berörs runt 200 bolag.

Finansinspektionen, FI, avslutar i dagarna den sista provberäkningen av hur de nya reglerna för kapitalkrav kommer att slå mot svenska bolag. Lena Mörk, senior manager och riskspecialist på PwC, hoppas att bolagen har tagit chansen att medverka i FI:s testprogram.

– De nationella mätningarna hjälper till att kalibrera kapitalkravet på EU-nivå, därför är det viktigt att så många som möjligt har deltagit, säger hon.

Kapitalkravet har hamnat i i fokus i diskussionerna om Solvens II, men Lena Mörk i framhåller att direktivet innehåller lika genomgripande i kvalitativa förändringar.

– Dagens solvensregler är inte riskbaserade och medger heller inte möjligheten att göra en egen bedömning med stöd i av interna modeller, vilket det nya regelverket gör. Samtidigt ställer de nya reglerna betydligt högre krav på bolagen, säger hon.

Solvens II kan beskrivas som försäkringsbranschens motsvarighet till Basel II. Det är branschen, med banksektorn som förebild, som drivit på för att få ett mer tidsenligt regelverk som speglar marknadens genomgripande i omställning från värdering enligt verkligt värde till värdering enligt marknadsvärdesprincipen.

– Det nya regelverket kommer att påverka både intern- och externrevisorer då de höjda kvalitetskraven i motsvarande grad höjer kraven på granskning av hur dessa genomförs och efterlevs. Men regelverket kommer även att påverka samtliga affärskritiska funktioner, exempelvis aktuarie- och riskfunktionerna, compliance och ekonomiavdelningen, säger Lena Mörk.

Solvens II träder i kraft 31 december 2012. EU-direktivet är så gott som färdigställt, nu återstår den omfattande processen att arbeta fram detaljerade riktlinjer.

Rakel Lennartsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...