EU har flyttat fram deadline för momsåtervinning till 31 mars 2011. Anledningen är att det uppstått felaktigheter och problem i de nya portalerna som respektive skattemyndighet har att administrera, vilket har gjort att företag inte hunnit eller kunnat lämna in sina ansökningar.