Innehåll

Balans nr 11 2010

Noteringar; PCAOB vill granska svenska revisionsbyråer

Ett EU-beslut från i somras öppnar för utländska myndigheter att utöva tillsyn i Sverige.

Frågan om utländska tillsynsmyndigheter ska kunna utöva i tillsyn i Sverige har diskuterats under en längre tid. Efter bland annat Enron-skandalen såg USA över sin övervakning och då föddes idén om tillsyn av revisorer även utomlands. Men när PCAOB, Public CompanyAccounting Oversight Board, krävde revisionshandlingar från andra länder utan att i sin tur vilja lämna ut några, sa EU ifrån. Nu är läget annorlunda.

– Den amerikanska lagstiftaren har ändrat så att PCAOB kan lämna ut bland annat revisionsdokument. Det i sin tur har gjort att EU-kommissionen fattat ett beslut att erkänna USA:s och även Australiens tillsynsmyndigheter i revisionsfrågor som ”tillräckliga”, säger Adam Diamant, chefsjurist på Revisorsnämnden, RN.

Med tillräckliga menas att ett tredjelands myndighet möter kraven i direktivet om lagstadgad revision. Då har myndigheten rätt att utbyta revisionsdokumentation eller andra relevanta dokument med behöriga myndigheter i EU-länder.

Det är dock inte fritt fram för PCAOB att inspektera de byråer i Sverige som är registrerade hos det amerikanska kontrollorganet. Enligt svensk rätt krävs att RN har slutit ett samarbetsavtal med den utländska myndigheten. Nu pågår förhandlingar mellan RN och PCAOB.

– Vi måste få till avtal om samarbete och sekretesshantering med mera. Där är vi inte ense än. Vi försöker att inom Europa nå en gemensam syn och är inte ensamma om det, utan det här är förhandlingar som pågår runt om i Europa mellan olika tillsynsmyndigheter och PCAOB, säger Adam Diamant.

Han tror inte att PCAOB kommer att hinna genomföra några inspektioner i Sverige under hösten, men om det blir ett avtal kan eventuellt PCAOB inleda sina inspektioner exempelvis genom att kontakta storbyråerna.

– Man kan sammanfatta det som att i nuläget händer inget för byråerna, men för oss på RN händer det en del. Det går inte att säga när ett avtal är i hamn. Först ska vi och PCAOB komma överens, sedan ska frågan om ett eventuellt avtalsinnehåll diskuteras med den svenska regeringen, säger Adam Diamant.

Charlotta Danielsson

Registrering hos PCAOB

Sex byråer har valt att bli registrerade hos PCAOB: Deloitte, BDO, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG och PwC. Registreringen är en förutsättning för att få vara påskrivande revisor i bolag som är noterade på någon av USA:s börser. Den är också en förutsättning för att få skriva på redovisningen för svenska dotterbolag av stor betydelse i USA-noterade koncerner.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...