– När medlemmarna är engagerade innebär det att kritik förs fram. Det är positivt och deras engagemang utvecklar Far, säger Bengt Skough från Fars sektion Små & medelstora företag.

Far tar kritiken från redovisningskonsulterna inför den förändrade revisionsplikten på allvar. Bengt Skough säger att när Far beslutade att ta in redovisningskonsulter som medlemmar så gjordes det med ett långsiktigt perspektiv. Och det är inte alltid förändringarna går så fort som medlemmarna önskar.

– Vi har en långsiktig satsning på redovisningskonsulterna. Att vi nu anställer Lena Sjöblom som ansvarig för redovisningstjänster inom sektionen Små & medelstora företag är en del i denna strategi. Hon har hög specialistkompetens och är väl förankrad i yrket. Det kommer att vara till stor medlemsnytta för redovisningskonsulterna, säger Bengt Skough.

Han konstaterar att medlemmarnas kritik är ett tydligt tecken på att de är engagerade och att det bidrar till att utveckla Far.

– Vi jobbar oförtrutet vidare och lyssnar på den kritik som förs fram. Nu gäller det för oss att leva upp till förväntningarna, säger Bengt Skough och tillägger att det i våras gjordes en undersökning som visar att redovisningskonsulterna upplever nytta med sitt medlemskap i Far.

Bengt Skough tror att redovisningskonsulterna kommer att stå sig bra i konkurrensen när revisionen blir frivillig för mindre aktiebolag, bland annat genom Svensk standard för redovisningstjänster Reko och kvalitetskontrollen. Han tror att det kommer att finnas ett stort behov av andra tjänster än revision på marknaden och hänvisar till ”Förtroendehuset”, en modell som rymmer alla branschens värde- och förtroendeskapande tjänster (se Balans nr 4/2010).

– Förtroendehuset utgår från kundens behov och tillgodoser marknaden. Utifrån både revisorernas och redovisningskonsulternas perspektiv kan det upplevas som att konkurrensen ökar, men det kommer att finnas ett stort utrymme för båda yrkeskårerna, säger Bengt Skough.

Läs mer

Läs även Annelie Paulssons och Helene Agéliis artikel ”Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar” på sidan 33.