Innehåll

Balans nr 11 2010

Far välkomnar synpunkter från redovisningskonsulter

– När medlemmarna är engagerade innebär det att kritik förs fram. Det är positivt och deras engagemang utvecklar Far, säger Bengt Skough från Fars sektion Små & medelstora företag.

Far tar kritiken från redovisningskonsulterna inför den förändrade revisionsplikten på allvar. Bengt Skough säger att när Far beslutade att ta in redovisningskonsulter som medlemmar så gjordes det med ett långsiktigt perspektiv. Och det är inte alltid förändringarna går så fort som medlemmarna önskar.

– Vi har en långsiktig satsning på redovisningskonsulterna. Att vi nu anställer Lena Sjöblom som ansvarig för redovisningstjänster inom sektionen Små & medelstora företag är en del i denna strategi. Hon har hög specialistkompetens och är väl förankrad i yrket. Det kommer att vara till stor medlemsnytta för redovisningskonsulterna, säger Bengt Skough.

Han konstaterar att medlemmarnas kritik är ett tydligt tecken på att de är engagerade och att det bidrar till att utveckla Far.

– Vi jobbar oförtrutet vidare och lyssnar på den kritik som förs fram. Nu gäller det för oss att leva upp till förväntningarna, säger Bengt Skough och tillägger att det i våras gjordes en undersökning som visar att redovisningskonsulterna upplever nytta med sitt medlemskap i Far.

Bengt Skough tror att redovisningskonsulterna kommer att stå sig bra i konkurrensen när revisionen blir frivillig för mindre aktiebolag, bland annat genom Svensk standard för redovisningstjänster Reko och kvalitetskontrollen. Han tror att det kommer att finnas ett stort behov av andra tjänster än revision på marknaden och hänvisar till ”Förtroendehuset”, en modell som rymmer alla branschens värde- och förtroendeskapande tjänster (se Balans nr 4/2010).

– Förtroendehuset utgår från kundens behov och tillgodoser marknaden. Utifrån både revisorernas och redovisningskonsulternas perspektiv kan det upplevas som att konkurrensen ökar, men det kommer att finnas ett stort utrymme för båda yrkeskårerna, säger Bengt Skough.

Läs mer

Läs även Annelie Paulssons och Helene Agéliis artikel ”Är redovisningskonsulten medveten om sitt ansvar” på sidan 33.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...